ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌱🌱🌱🌱你今天下午想干什么?
Nǐ jīn tiān xià wǔ xiǎng gàn shén me?
วันนี้ตอนบ่ายคุณนึกจะทำอะไร我什么也不想干。
Wǒ shén me yě bù xiǎng gàn.
ฉันไม่นึกอยากทำอะไรเลย谁想会有这样的事!
Shéi xiǎng huì yǒu zhè yàng de shì!
ใครจะไปนึกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้我想不起他的面貌。
Wǒ xiǎng bù qǐ tā de miàn mào.
ฉันนึกเค้าหน้าเขาไม่ออก他这么一搞使我们的工作乱了套。
Tā zhè me yī gǎo shǐ wǒ men de gōng zuò luàn le tào.
เขาทำอย่างนี้เลยทำให้งานของพวกเรายุ่งอีนุงตุงนังไปหมด


他强调的一点是我们必须准时。
Tā qiáng diào de yī diǎn shì wǒ men bì xū zhǔn shí.
จุดที่เขาเน้นก็คือ พวกเราจะต้องตรงเวลา
强调 
Qiáng diào 
เน้น ;
เน้นหนัก我们强调自力更生。
Wǒ men qiáng diào zì lì gēng shēng.
เราเน้นความสำคัญในการยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง
他咕噜几句就走。
Tā gū lū jǐ jù jiù zǒu.
เขาบ่นอยู่ไม่กี่คำก็ไป他从来没谈到他的家庭。
Tā cóng lái méi tán dào tā de jiā tíng.
เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย他被安插在合适中的岗位上。
Tā bèi ān chā zài hé shì zhòng de gǎng wèi shàng.
เขาถูกบรรจุลงในตำแหน่งที่เหมาะสม
安插 
Ān chā 
หาตำแหน่งหน้าที่(ที่เหมาะสม)ให้
สอดแทรก(เข้าไปในตำแหน่งที่เหมาะสม)他们被分派到不同的岗位。
Tā men bèi fēn pài dào bù tóng de gǎng wèi.
พวกเขาถูกจัดให้บรรจุในตำแหน่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน
🌸🌸🌸🌸🌸


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节