ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌳🌳🌳起头她是同意的,后来又变了卦。
Qǐtóu tā shì tóng yì de, hòu lái yòu biàn le guà.
แรกเริ่มเดิมทีเขาก็เห็นด้วย แต่ต่อมาเขาได้เปลี่ยนใจไป
变卦 
Biàn guà 
เปลี่ยนใจ ;
(เรื่องราว)เปลี่ยนแปลงไป昨天说得好好的,今天怎么变卦了。
Zuó tiān shuō dé hǎo hǎo de, jīn tiān zěn me biàn guà le.
เมื่อวานก็ตกลงกันดีๆแล้วนี่ ทำไมวันนี้ถึงได้เปลี่ยนใจ我们对他们,绝不变卦。
Wǒ men duì tā men, jué bù biàn guà.
สิ่งที่เราปฏิบัติต่อพวกเขาจะไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน她再次变卦,我再也不相信她了。
Tā zài cì biàn guà, wǒ zài yě bù xiāng xìn tā le.
ถ้าเธอเปลี่ยนใจอีกครั้ง ฉันไม่เชื่อเธออีกแล้ว护照丢了,这可麻烦了。
Hù zhào diū le, zhè kě má fan le.
หนังสือเดินทางหายไป คราวนี้เห็นจะต้องยุ่งยากแน่他是否会来还很难说。
Tā shì fǒu huì lái hái hěn nán shuō.
เขาจะมาหรือไม่มานั้นยังพูดยากอยู่我一碰上悲伤的事物就难以控制情绪。
Wǒ yī pèng shàng bēi shāng de shì wù jiù nán yǐ kòng zhì qíng xù.
ฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของฉันได้เมื่อพบกับสิ่งที่น่าเศร้า明天你还会在这里吗?
Míng tiān nǐ hái huì zài zhè lǐ ma?
พรุ่งนี้คุณจะยังอยู่ที่นี่ไหม送你去学习,你愿不愿意?
Sòng nǐ qù xué xí, nǐ yuàn bù yuàn yì?
ส่งคุณไปเรียน คุณจะยอมไหม这食品容易消化。
Zhè shí pǐn róng yì xiāo huà.
อาหารนี้ย่อยง่าย散散步,帮助消化。
Sàn sàn bù, bāng zhù xiāo huà.
การเดินเล่นช่วยในการย่อยได้一点真话也没有。
Yī diǎn zhēn huà yě méi yǒu.
ไม่มีความจริงเลยแม้แต่คำเดียว那不是一件无关紧要的事情。
Nà bù shì yī jiàn wú guān jǐn yào de shì qíng.  
นั่นไม่ใช่เรื่องย่อยๆเลย


 🍒🍒🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节