ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 


👇👇👇

你还想瞒着我,打量我不知道?
Nǐ hái xiǎng mán zhe wǒ, dǎ liang wǒ bù zhī dào?
คุณยังคิดจะปิดบังฉันอยู่หรือ นึกว่าฉันไม่รู้ใช่ไหม

打量 
Dǎ liang 
เข้าใจว่า ;
ถือว่า ;
คิดว่า
ประเมิน


成不了什么气候。
Chéng bù liǎo shén me qì hòu.
ใช้การอะไรก็ไม่ได้

成气候 
Chéng qì hòu 
ใช้การได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ)
เป็นโล้เป็นพาย一天走这么多路,你的身体爬吃不消。
Yī tiān zǒu zhè me duō lù, nǐ de shēn tǐ pá chī bù xiāo.
วันหนึ่งเดินทางมากขนาดนี้ ฉันกลัวว่าร่างกายของคุณจะทนไมไหว

吃不消 
Chī bù xiāo 
ทนไม่ได้
รับไม่ไหว


你的理由不充分。
Nǐ de lǐ yóu bu chōng fèn.
เหตุผลของคุณฟังไม่ขึ้น

充分 
Chōng fèn 
ฟังขึ้น ;
เพียงพอ


她抽抽搭搭地哭起来,半天说不出一句话。
Tā chōu chou da da de kū qǐ lái, bàn tiān shuō bu chū yī jù huà.
เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นตั้งนานก็ยังพูดไม่ออก

抽搭 
Chōu da 
ร้องไห้สะอึกสะอื้น;
ร้องไห้กระซิก


那孩子捂着脸不停地抽搭。
Nà hái zi wǔ zhe liǎn bù tíng de chōu da.
เด็กคนนั้นเอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น


臭骂一顿
Chòu mà yī dùn 
ด่าอย่างสาดเสียเทเสียอยู่พักหนึ่ง

臭骂 
Chòu mà 
ด่าเปิง ; 
ด่าอย่างสาดเสียเทเสีย


时间快到了,就要出工了。
Shí jiān kuài dào le, jiù yào chū gōng le.
เวลาจะถึงอยู่แล้ว จะต้องออกไปทำงานแล้ว

出工
Chū gōng 
ออกไปทำงาน


他赶紧跑来搭手。
Tā gǎn jǐn pǎo lái dā shǒu.
เขารีบวิ่งมาเพื่อช่วย

搭手 
Dā shǒu 
ช่วยออกแรง;
ช่วย

搭不上手 
Dā bù shàng shǒu 
ไม่ออกแรงช่วย

搭把手 
Dā bǎ shǒu 
ออกแรงช่วย


不爱搭理人。
Bù ài dā li rén.
ไม่ชอบสนใจใคร


累得喘吁吁的。
Lèi de chuǎn xū xū de.
เหนื่อยจนหอบฮักๆ


话里别带刺儿。
Huà li bié dài cìr.
คำพูดนั้นอย่าให้มีคำเหน็บแนมแทรกอยู่你还挺认路的。

Nǐ hái tǐng rèn lù de.

คุณนี่จำทางเก่งนี่

 

少攀亲戚。

Shǎo pān qīn qī.

ไม่ต้องมาตีสนิท 🍉🍉🍉🍉🍉


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节