ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 


🍄🍄🍄


她遭到丈夫的殴打和羞辱。
Tā zāo dào zhàng fū de ōu dǎ hé xiū rǔ .
เธอถูกสามีของเธอทุบตีและดูหมิ่น
遭到 
Zāo dào 
ประสบความโชคร้ายหรือความเสียหาย

殴打 
Ōu dǎ 
การตีอย่างหนักด้วยมือหรือบางสิ่ง

羞辱 
Xiū rǔ  
สบประมาทปรามาส
การดูถูก
การดูหมิ่น ;
ทำให้ขายหน้า ;
ทำให้เสียเกียรติ
ทำให้อัปยศอดสู她被人下了药,然后遭到抢劫。
Tā bèi rén xià le yào, rán hòu zāo dào qiǎng jié.
เธอถูกวางยาหลังจากนั้นก็ถูกปล้น
下了药 
Xià le yào 
วางยา

抢劫 
Qiǎng jié 
ปล้น  ;
จี้ 当有人遭到抢劫时,我不能视而不见。
Dāng yǒu rén zāo dào qiǎng jié shí, wǒ bù néng shì ér bù jiàn.
ฉันไม่สามารถทำเป็นไม่เห็นเมื่อมีคนถูกปล้น
视而不见 
Shì ér bù jiàn 
เพิกเฉย
ทำเป็นไม่เห็น ;
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่一直以来,我都没有意识到你遭受的痛苦。
Yī zhí yǐ lái, wǒ dōu méi yǒu yì shí dào nǐ zāo shòu de tòng kǔ.
ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยตระหนักเลยถึงความเจ็บปวดที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
遭受 
Zāo shòu 
ประสบความโชคร้ายหรือความเสียหาย谢谢,不过我想我自己能应付。
Xiè xiè, bù guò wǒ xiǎng wǒ zì jǐ néng yìng fù.
ขอบคุณนะ แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถรับมือกับมันได้ได้ด้วยตัวเอง
应付 
Yìng fù
รับ; 
รับมือโดยใช้วิธีการหรือมาตรการที่จะรับกับเหตุการณ์我和你,我们总能应付过去的。我知道我们会的。
Wǒ hé nǐ, wǒ men zǒng néng yìng fù guò qù de. Wǒ zhī dào wǒ men huì de.
ฉันและคุณเราสามารถรับมือกับอดีตที่ผ่านมาได้ ฉันรู้ว่าเราทำได้他能够应付当前的局势。
Tā néng gòu yìng fù dāng qián de jú shì.
เขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
局势 
Jú shì 
สถานการณ์订单过多,难以应付。
Dìng dān guò duō, nán yǐ yìng fù.
ไม่สามารถรับมือกับคำสั่งซื้อที่ท่วมท้นดังกล่าวได้童年时代的模糊记忆。
Tóng nián shí dài de mó hú jì yì.
ความทรงจำอันรางๆในสมัยเด็ก
模糊 
Mó hú 
คลุมเครือ ;  
ไม่ชัดเจน

记忆 
Jì yì 
ความทรงจำ


他的手指在颤抖,几乎拿不住杯子。
Tā de shǒu zhǐ zài chàn dǒu, jī hū ná bù zhù bēi zi.
นิ้วมือเขาสั่นระริกจนเกือบจะจับแก้วไม่อยู่
他面有喜色。
Tā miàn yǒu xǐ sè.
ใบหน้าเขายิ้มระรื่น他们不断地互相讽刺。
Tā men bù duàn de hù xiāng fěng cì.
พวกเขาประชดประชันกันอยู่ตลอดเวลา就我记忆所及,这是最热的一个夏天。
Jiù wǒ jì yì suǒ jí, zhè shì zuì rè de yī gè xià tiān.
เท่าที่ฉันจำได้นี่คือวันที่ร้อนที่สุดในฤดูร้อน
就我的记忆所及,他从不打网球。
Jiù wǒ de jì yì suǒ jí, tā cóng bù dǎ wǎng qiú.
เท่าที่ฉันจำได้เขาไม่เคยเล่นเทนนิส对他有很大怀疑。
Duì tā yǒu hěn dà huái yí.
สงสัยเขามาก ระแวงเขามาก他最会猜疑。
Tā zuì huì cāi yí.
เขาเป็นคนขี้ระแวง
猜疑 
Cāi yí 
ระแวง; 
ไม่ไว้วางใจ
他们因为相互猜疑嫉妒而不和。
Tā men yīn wèi xiāng hù cāi yí jí dù ér bù hé.
พวกเขาเข้ากันไมได้เพราะต่างก็ระแวงและอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน
两个男人互相猜疑。
Liǎng gè nán rén hù xiāng cāi yí.
มีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชายสองคน不要随便猜疑。
Bù yào suí biàn cāi yí.
อย่าระแวงไปทั่ว只会引起他的猜疑而已。
Zhǐ huì yǐn qǐ tā de cāi yí ér yǐ.
รังแต่จะทำให้เขาเกิดความระแวงเท่านั้น只会引起争辩而已。
Zhǐ huì yǐn qǐ zhēng biàn ér yǐ.
รังแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น
他怪你多嘴。
Tā guài nǐ duō zuǐ.
เขาโทษที่คุณปากมาก那好吧,我就不挽留你们了。
Nà hǎo ba, wǒ jiù bù wǎn liú nǐ men le.
งั้นฉันจะไม่รั้งพวกคุณไว้แล้ว
挽留 
Wǎn liú 
ยับยั้ง; 
รั้งเอาไว้; 
ดึงเอาไว้ ;
ขอร้องให้อยู่ต่อ💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节