ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌴🌴🌴

因为一时想不开,他在家结束了自己的生命。
Yīn wéi yīshí xiǎngbùkāi, tā zàijiā jiéshùle zìjǐ de shēngmìng.
เพราะปลงไม่ตกไปชั่วขณะ เขาก็เลยจบชีวิตของตัวเองลงที่บ้าน放手让他发挥能力。
Fàngshǒu ràng tā fāhuī nénglì.
ปล่อยให้เขาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่不要放纵你的孩子。
Bùyào fàngzòng nǐ de háizi.
อย่าให้ท้ายลูกของคุณมากนัก
放纵 
Fàngzòng 
ปล่อยให้เหลิง ;
ตามใจ ;
ให้ท้าย你太放纵你的孩子了。
Nǐ tài fàngzòng nǐ de háizile.
คุณให้ท้ายลูกของคุณมากเกินไปแล้ว你抓紧,我要放手了。
Nǐ zhuājǐn, wǒ yào fàngshǒule.
คุณจับให้แน่นๆนะ ฉันจะปล่อยมือแล้ว一个念头在我头脑里闪了一下。
Yīgè niàntou zài wǒ tóunǎo lǐ shǎnle yīxià.
ความคิดอย่างหนึ่งได้โผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลันเข้ามาในมันสมองของฉัน她高高兴兴地走着。
Tā gāo gāoxìng xìng de zǒuzhe.
เธอเดินตัวปลิวด้วยความดีอกดีใจ那时我不醒,就叫醒我。
Nà shí wǒ bù xǐng, jiù jiào xǐng wǒ.
ถึงเวลานั้นถ้าฉันไม่ตื่น ก็ช่วยปลุกฉันด้วย身体软弱得路都不能走了。
Shēntǐ ruǎnruò dé lù dōu bùnéng zǒule.
ร่างกายอ่อนแอปวกเปียกเดินไม่ไหว这件事使我痛苦。
Zhè jiàn shì shǐ wǒ tòngkǔ.
เรื่องนี้ทำให้ฉันเจ็บปวดมาก想到这件事,我感到很痛苦。
Xiǎngdào zhè jiàn shì, wǒ gǎndào hěn tòngkǔ.
เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ฉันรู้สึกเจ็บปวดมาก我对过去的错误刚到痛心。
Wǒ duì guòqù de cuòwù gāng dào tòngxīn.
ฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดในอดีต
痛心
Tòngxīn 
ปวดร้าวใจ ;
เจ็บปวดรวดร้าวใจ这消息使他心烦意乱。
Zhè xiāoxī shǐ tā xīnfán yì luàn.
ข่าวนี้ทำให้จิตใจของเขาเกิดความสับสนวุ่นวาย你不要以为我病了,我只不过有点疲劳。
Nǐ bùyào yǐwéi wǒ bìngle, wǒ zhǐ bùguò yǒudiǎn píláo.
คุณอย่าเข้าใจว่าฉันป่วยเสียหละ  ฉันเพียงแต่อ่อนเพลียบ้างก็เท่านั้นเอง
别想把责任推给我。
Bié xiǎng bǎ zérèn tuī gěi wǒ.
อย่าคิดที่จะปัดภาระมาให้ฉัน气得脸发青。
Qì dé liǎn fā qīng.
โกรธจนหน้าเขียวปั๊ด这谣言使他捏造的。
Zhè yáoyán shǐ tā niēzào de.
ข่าวลือนี้เขาเป็นคนแต่งเรื่องขึ้น我听他亲口说的。
Wǒ tīng tā qīnkǒu shuō de.
ฉันฟังมาจากปากของเขาเอง他们互相使眼色,谁也不开口。
Tāmen hùxiāng shǐyǎnsè, shéi yě bù kāikǒu.
พวกเขาต่างก็ขยิบตาให้กันและกันก็เลยไม่มีใครยอมเอ่ยปากพูดออกมา我有事请求,但难以启齿。
Wǒ yǒushì qǐngqiú, dàn nányǐ qǐchǐ.
ฉันมีเรื่องจะขอร้องแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก
启齿 
Qǐ chǐ 
เอ่ยปาก周围有人,不便启齿。
Zhōuwéi yǒurén, bùbiàn qǐchǐ.
รอบๆตัวมีคนอยู่ จะเอ่ยปากก็เกรงใจ
不便启齿 
Bù biàn qǐ chǐ  
จะเอ่ยปากก็เกรงใจ


他那受了伤的手腕开始肿起来了。
Tā nà shòule shāng de shǒuwàn kāishǐ zhǒng qǐláile.
ข้อมือของเขาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มบวมขึ้นแล้ว他疯疯癫癫的样子叫人讨厌。
Tā fēng feng diān diān de yàngzi jiào rén tǎoyàn.
ลักษณะท่าทางเขาบ้าๆบอๆมันน่ารำคาญที่สุด
疯疯癫癫 
Fēng feng diān diān 
บ้าๆบอๆ ;
ไม่เต็มบาท
บ๊องๆ


他有时候疯疯癫癫。
Tā yǒu shíhòu fēng feng diān diān.
บางครั้งเขาก็บ๊องๆ ;บางครั้งเขาก็ไม่เต็มบาท他把好消息告诉了他家。
Tā bǎ hǎo xiāoxī gàosùle tā jiā.
เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้他这个人是约束不住的。
Tā zhège rén shì yuēshù bù zhù de.
เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่
约束 
Yuē shù 
บังคับ ;
ควบคุม ;
จำกัด(ให้อยู่ในขอบเขต)他的身体软弱得路都不能走了。
Tā de shēntǐ ruǎnruò dé lù dōu bùnéng zǒule.
ร่างกายของเขาอ่อนแอจนเดินไม่ไหว我不再是软弱可欺的人了。
Wǒ bù zài shì ruǎnruò kě qī de rénle.
ฉันไม่ใช่คนบอบบางใจเสาะที่จะมารังแกได้ง่ายๆอีกแล้วนะ大家都知道了,他还想隐瞒。
Dàjiā dōu zhīdàole, tā hái xiǎng yǐnmán.
ใครๆก็รู้กันหมดแล้ว เขายังคิดจะปิดบังอยู่อีก错误是遮盖不住的。
Cuòwù shì zhēgài bù zhù de.
อันความผิดนั้นจะปิดบังได้ยากยิ่ง我真没有想到他竟敢当面撒谎。
Wǒ zhēn méiyǒu xiǎngdào tā jìng gǎn dāngmiàn sāhuǎng.
ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะกล้าโกหกกันซึ่งๆหน้าเช่นนี้ 你胆敢做这样的事?
Nǐ dǎngǎn zuò zhèyàng de shì?
คุณกล้าทำเรื่องอย่างนี้เชียวหรือ
胆敢 
Dǎn
gǎn 
กล้าที่จะ(เชียวหรือ)我恰在半路遇见了他。
Wǒ qià zài bànlù yùjiànle tā.
ฉันบังเอิญพบเขากลางทาง


他突然进来,吓了我一跳。
Tā túrán jìnlái, xiàle wǒ yī tiào.
ทันใดนั้นเขาก็เข้ามาทำให้ฉันตกใจ他一句话没有说完,突然停住了。
Tā yījù huà méiyǒu shuō wán, túrán tíng zhùle.
เขายังพูดไม่จบเลย ก็หยุดพูดอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย在一定的条件下坏事可以变成好事。
Zài yīdìng de tiáojiàn xià huàishì kěyǐ biàn chéng hǎoshì.
ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง สิ่งเลวร้ายอาจกลายเป็นสิ่งที่ดีได้在一场车祸中他伤了一只手臂。
Zài yī chǎng chēhuò zhōng tā shāngle yī zhī shǒubì.
แขนข้างหนึ่งของเขาได้รับบาดเจ็บขณะที่รถเกิดอุบัติเหตุ刺伤了他的感情。
Cì shāngle tā de gǎnqíng.
ทำร้ายความรู้สึกของเขา事实不容抵赖。
Shìshí bùróng dǐlài.
ความจริงที่ไม่อาจจะบ่ายเบี่ยงได้
抵赖 
Dǐ lài 
แก้ตัวอย่างน้ำขุ่นๆ ;
ปฏิเสธ(ความผิดหรือโทษของตน)อย่างน้ำขุ่นๆหรืออย่างข้างๆคูๆ ;
เบี้ยว ;
บิดพลิ้ว我们能推托不去吗?
Wǒmen néng tuītuō bù qù ma?
เราบ่ายเบี่ยงไม่ไปได้หรือเปล่า
推托 
Tuī tuō 
ปัดออก
ปัดให้พ้นภาระ ;
ปัดภาระหน้าที่ ;
บ่ายเบี่ยง


时间能治好感情上的创伤。
Shíjiān néng zhì hǎo gǎnqíng shàng de chuāngshāng.
กาลเวลาสามารถเยียวยาบาดแผลทางใจให้หายได้
创伤 
Chuāng shāng 
บาดเจ็บ ;
บาดเจ็บจากภายนอก
🍉🍉🍉

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节