ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

☕☕☕不要冲动,应当冷静考虑问题。
Bù yào chōng dòng, yīng dāng lěng jìng kǎo lǜ wèn tí.
อย่าหุนหันพลันแล่น ควรจะต้องพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบ
冲动 
Chōng dòng 
หุนหันพลันแล่น他工作很忙,可是还抽空学习。
Tā gōng zuò hěn máng, kě shì hái chōu kòng xué xí.
งานเขาล้นมือ แต่ก็ยังหาเวลาไปศึกษา
抽空 
Chōu kòng 
เจียดเวลา
หาเวลา


他抽个冷子跑了出来。
Tā chōu gè lěng zǐ pǎo le chū lái.
เขาวิ่งพรวดพราดออกมา
抽冷子
Chōu lěng zǐ 
ฉับพลัน
ทันที ;
พรวดพราด


你为什么自己不出面?
Nǐ wèi shén me zì jǐ bù chū miàn?
ทำไมคุณถึงไม่ลงมือเอง
出面 
Chū miàn 
ออกหน้าออกตา ;
ลงมือเอง ;
ลงมือจัดการเอง


这是他的错,不怨你。
Zhè shì tā de cuò, bù yuàn nǐ.
นี่เป็นความผิดของเขา ฉันไม่โทษคุณหรอก他一听说事情弄糟了,他就急躁起来了。
Tā yī tīng shuō shì qíng nòng zāo le, tā jiù jí zào qǐ lái le.
พอเขาได้ข่าวว่าเรื่องราวได้แย่ลง เขาก็เกิดความกระสับกระส่ายหงุดหงิดใจ你在左,我在右,他被夹在中间。
Nǐ zài zuǒ, wǒ zài yòu, tā bèi jiā zài zhōng jiān.
คุณอยู่ด้านซ้าย ฉันอยู่ด้านขวา เขาถูกขนาบอยู่ตรงกลาง交给他办,担保错不了。
Jiāo gěi tā bàn, dān bǎo cuò bù liǎo.
มอบหมายให้เขาไปทำ รับรองว่าไม่ผิดแน่
担保
Dān bǎo 
รับรอง 
รับประกัน万一出了问题,也不能让他一个人担不是。
Wàn yī chū le wèn tí, yě bù néng ràng tā yī gè rén dān bù shì.
ถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เขารับผิดชอบเพียงคนเดียว
担不是 
Dān bù shì  
รับผิด 
รับผิดชอบความผิดพลาด


出了问题,由我一个人担不是。
Chū le wèn tí, yóu wǒ yī gè rén dān bù shì.
หากมีอะไรผิดพลาดฉันรับผิดชอบเองคนเดียว


气喘吁吁地说几句话。
Qì chuǎn xū xū de shuō jǐ jù huà.
พูดกระหืดกระหอบอยู่หลายคำ


你放心吧!一切有我担待。
Nǐ fàng xīn ba! Yī qiè yǒu wǒ dān dài.
คุณสบายใจได้ ฉันขอรับผิดชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
担待 
Dān dài 
รับผิดชอบ(ภาระหน้าที่) 你心里有委屈,就看什么也不顺眼。
Nǐ xīn li yǒu wěi qu, jiù kàn shén me yě bù shùn yǎn.
 คุณน้อยใจอยู่ มองอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด
不顺眼 
Bù shùn yǎn 
เขม่น
เกิดไม่ชอบขี้หน้า 
ไม่ถูกใจ


我们不怕担子重,一定要把事情办好。
Wǒ men bù pà dàn zi zhòng, yī dìng yào bǎ shì qíng bàn hǎo.
พวกเราไม่กลัวภาระที่หนัก แต่จะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้
担子
Dàn zi  
ภาระ


时间隔得太久,这些印象都非常淡薄了。
Shí jiàn gé dé tài jiǔ, zhè xiē yìn xiàng dōu fēi cháng dàn bó le.
เวลามันห่างกันนานเกินไป ดังนั้นความประทับใจเหล่านี้ต่างก็ได้เลือนหายไปมาก
淡薄 
Dàn bó  
(ความประทับใจ)ค่อยๆเลือนไป ค่อยๆเลือนหายไป


爱情一淡薄,样样不顺眼。
Ài qíng yī dàn bó, yàng yàng bù shùn yǎn.
เมื่อความรักค่อยๆเลือนหายไป ทำอะไรก็ไม่ถูกใจ


对这件事我的印象已很淡漠了。
Duì zhè jiàn shì wǒ de yìn xiàng yǐ hěn dàn mò le.
ความประทับใจของฉันในเรื่องนี้ค่อยๆเลือนหายไป但有时,距离和淡漠也有其作用。
Dàn yǒu shí, jùlí hé dàn mò yě yǒu qí zuò yòng.
แต่บางครั้งระยะทางและเฉยเมยก็มีผลเช่นกัน
淡漠 
Dàn mò 
เฉยเมย 
ไม่กระตือรือร้น
เนือยๆ


面包可大于爱情。
Miàn bāo kě dà yú ài qíng.
เรื่องกินสำคัญกว่าความรัก 秀恩爱死得快。
Xiù ēn ài sǐ de kuài.
ออกตัวแรงดูไม่ดี🍄🍄🍄🍄🍄

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节