ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇他困惑地盯着我。
Tā kùnhuò de dīngzhe wǒ.
เขาจ้องมองฉันอย่างมึนงง
困惑  
Kùn huò 
ฉงนสนเท่ห์
งงงัน
งงงวย对这事感到困惑。
Duì zhè shì gǎndào kùnhuò.
รู้สึกมึนงงต่อเรื่องนี้我们现在人手不足。
Wǒmen xiànzài rénshǒu bùzú.
ตอนนี้เราขาดกำลังคน
人手不足 
Rén shǒu bù zú 
คนไม่พอ ;
ขาดกำลังคน他好不容易才控制住自己的感情。
Tā hǎobù róngyì cái kòngzhì zhù zìjǐ de gǎnqíng.
มันไม่ง่ายเลยที่เขาจะสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้我是专门来看望你的。
Wǒ shì zhuānmén lái kànwàng nǐ de.
ฉันมาเยี่ยมคุณโดยเฉพาะ你刚才躲到哪里去呢?
Nǐ gāngcái duǒ dào nǎlǐ qù ne?
เมื่อสักครู่นี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน他们互相勾结。
Tāmen hùxiāng gōujié.
พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกัน
勾结 
Gōu jié 
สมรู้ร่วมคิดกัน ;
สมคบกัน ;
คบคิดกัน提出问题。
Tíchū wèntí.
หยิบยกปัญหาขึ้นมา把问题提出来讨论。
Bǎ wèntí tí chūlái tǎolùn.
ยกปัญหาขึ้นมาอภิปราย
她以魅力吸引了这个小伙子。
Tā yǐ mèilì xīyǐnle zhège xiǎohuǒzi.
เธอยั่วยวนหนุ่มคนนี้ด้วยเสน่ห์地震时大楼都摇晃了。
Dìzhèn shí dàlóu dōu yáohuàngle.
ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวตึกทั้งหลังจะแกว่ง

💖💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节