ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌵🌵🌵她很和善,虽然有些霸道。
Tā hěn héshàn, suīrán yǒuxiē bàdào.
เธอเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเอาแต่ใจไปหน่อย

和善 
Héshàn  
เมตตาและอ่อนโยน ;
สุภาพอ่อนโยน

霸道 
Bàdào 
จอมเผด็จการ ; 
เอาแต่ใจ ;
ใช้อำนาจบาตรใหญ่我看你太严酷,太霸道了。
Wǒ kàn nǐ tài yánkù, tài bàdàole.
ฉันเห็นว่าคุณโหดร้ายและเผด็จการมาก

严酷 
Yánkù 
โหดเหี้ยม
ทารุณโหดร้าย ;
หฤโหด我们的老板有点霸道。
Wǒmen de lǎobǎn yǒudiǎn bàdào.
เจ้านายของเราค่อนข้างจะเผด็จการนิดหน่อย这酒很霸道,少喝点儿吧。
Zhè jiǔ hěn bàdào, shǎo hē diǎnr ba.
เหล้านี้แรงมากคุณควรจะดื่มให้น้อยลง

霸道 
Bàdào 
(สุรา)แรง我认为没人敢再欺负我了。
Wǒ rènwéi méi rén gǎn zài qīfù wǒle.
ฉันไม่คิดว่าจะมีใครกล้ารังแกฉันอีกต่อไป

欺负
 Qīfù  
รังแก
รังควาน我问她有没有被别的孩子欺负。
Wǒ wèn tā yǒu méiyǒu bèi bié de háizi qīfù.
ฉันถามเธอว่า เธอถูกเด็กคนอื่นรังแกไหม你以为你可以欺负我吗?你不能,永远不能!
Nǐ yǐwéi nǐ kěyǐ qīfù wǒ ma? Nǐ bùnéng, yǒngyuǎn bùnéng!
คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันได้เหรอ  คุณทำไม่ได้  ไม่เคยทำได้有一些人会想要让你难堪,欺负你。
Yǒu yīxiē rén huì xiǎng yào ràng nǐ nánkān, qīfù nǐ.
มีบางคนอาจจะต้องการทำให้คุณลำบากใจและรังแกคุณ

难堪 
Nánkān 
ลำบากใจ
อึดอัดใจ你这个混蛋!我决不让你欺负我。
Nǐ zhège húndàn! Wǒ jué bù ràng nǐ qīfù wǒ.
คุณมันเลว ฉันจะไม่ยอมให้คุณรังแกฉันเด็ดขาด

混蛋
 Húndàn 
ไอ้เลว ;
คนระยำ(คำที่ใช้ด่าคน) 别瞧谁老实就欺负谁。
Bié qiáo shéi lǎoshí jiù qīfù shéi.
อย่าดูว่าใครที่ซื่อสัตย์ก็จะไปรังแกเขา 

老实
 Lǎoshí 
ซื่อสัตย์是谁欺负你了,让我帮你修理他!
Shì shéi qīfù nǐle, ràng wǒ bāng nǐ xiūlǐ tā!
ใครรังแกคุณ ให้ฉันช่วยคุณจัดการเขาเถอะ

修理 
Xiūlǐ 
จัดการ(ด้วยการใช้คำพูดหรือความรุนแรงในการสั่งสอน)那是因为你总让他欺负。
Nà shì yīnwèi nǐ zǒng ràng tā qīfù.
นั่นเป็นเพราะคุณปล่อยให้เขารังแกอยู่เสมอ他们可能会欺负你或者伤害你。
Tāmen kěnéng huì qīfù nǐ huòzhě shānghài nǐ.
พวกเขาอาจจะรังแกคุณหรือทำร้ายคุณ


你一定知道谁欺负他了!
Nǐ yīdìng zhīdào shéi qīfù tāle!
คุณต้องรู้แน่ๆว่าใครรังแกเขา如果他们再欺负你就告诉我。
Rúguǒ tāmen zài qīfù nǐ jiù gàosù wǒ.
ถ้าหากพวกเขารังแกคุณอีก คุณก็บอกฉันมา


 🌸🌸🌸🌸🌸

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节