ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇

我不许你在胡说了。
Wǒ bùxǔ nǐ zài húshuōle.
ฉันจะไม่ยอมให้คุณพูดพล่อยๆอย่างนั้นอีก
胡说 
Hú shuō 
พูดเพ้อเจ้อ ;
พูดพล่อยๆ ;
พูดมั่ว; 
พูดสุ่มสี่สุ่มห้า ;
พูดซี้ซั้ว
เพ้อ(ละเมอตอนที่มีไข้ตัวร้อนหนัก)不应忽视困难。
Bù yìng hūshì kùnnan.
ไม่ควรมองข้ามความยากลำบาก
忽视 
Hūshì 
มองข้าม; 
ไม่ใส่ใจ

困难 Kùnnan
1.อุปสรรค
2.ลำบากยากแค้น(หมายถึงทางด้านชีวิต)
他们完全忽视了对这个问题的研究。
Tāmen wánquán hūshìle duì zhège wèntí de yánjiū.
พวกเขามองข้ามการศึกษาปัญหานี้อย่างสิ้นเชิง
研究
Yánjiū 
1. ศึกษา วิจัย 
 2.ศึกษา พิจารณา(ข้อคิดเห็นฯลฯ)
她忽视了一些预警信号。
Tā hūshìle yīxiē yùjǐng xìnhào.
เธอมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่าง
预 
 
ล่วงหน้า; 
ก่อนเหตุการณ์

  
Jǐng 
เตือนให้ระมัดระวัง

信号 
Xìnhào   
สัญญาณ
我不想扫你的兴,但你是否忽视了几个小的问题呢?
Wǒ bùxiǎng sǎo nǐ de xìng, dàn nǐ shìfǒu hūshìle jǐ gè xiǎo de wèntí ne?
ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้คุณอารมณ์เสียหรอกนะ แต่คุณมองข้ามปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆอยู่หรือไม่

扫兴 
Sǎoxìng 
อารมณ์เสีย ;
ทำให้เสียอารมณ์ ;
หมดอารมณ์

是否 
Shìfǒu 
ใช่หรือไม่ใช่; 
หรือไม่

真叫人扫兴!
Zhēn jiào rén sǎoxìng!
ช่างทำให้อารมณ์เสียจริงๆ

扫兴 
Sǎoxìng 
อารมณ์เสีย ;
ทำให้เสียอารมณ์ ;
หมดอารมณ์别那么扫兴!
Bié nàme sǎoxìng!
อย่ามาทำให้หมดอารมณ์天啊,这个女人可真会让人扫兴。
Tiān a, zhège nǚrén kě zhēn huì ràng rén sǎoxìng.
โอ้แม่เจ้า ผู้หญิงคนนี้ช่างทำให้อารมณ์เสียได้จริงๆ我有件使你扫兴的事。
Wǒ yǒu jiàn shǐ nǐ sǎoxìng de shì.
ฉันมีเรื่องที่จะทำให้คุณอารมณ์เสีย他对我的想法泼冷水,使我很扫兴。
Tā duì wǒ de xiǎngfǎ pōlěngshuǐ, shǐ wǒ hěn sǎoxìng.
เขาบั่นทอนความคิดของฉัน ซึ่งมันทำให้ฉันอารมณ์เสีย
泼冷水 
 lěng shuǐ 
บั่นทอนกำลังใจ ;
บั่นทอนความกระตือรือร้นของผู้อื่น(เหมือนเอาน้ำเย็นราด)别请她来,她是个令人扫兴的人。
Bié qǐng tā lái, tā shìgè lìng rén sǎoxìng de rén.
อย่าเชิญเธอมาเธอเลย เธอเป็นคนที่ทำให้คนหมดอารมณ์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节