ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸


我被我爸拦着问长问短的。
Wǒ bèi wǒ bà lánzhe wènchángwènduǎn de.
ฉันถูกพ่อขวางเพื่อที่จะถามโน่นถามนี่
 
Lán 
ขวาง
ขัดขวาง
กั้น
问长问短 
Wèn cháng wèn duǎn 
ถามโน่นถามนี่;
 ซักโน่นซักนี่她对我的健康状况亲热地问长问短。
Tā duì wǒ de jiànkāng zhuàngkuàng qīnrè dì wènchángwènduǎn.
เธอถามโน่นถามนี่เกี่ยวกับสุขภาพของฉันด้วยความสนิทสนมและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
亲热 
Qīnrè 
มีความสนิทสนมและอบอุ่นใจ我决受不了这女人的问长问短。
Wǒ jué shòu bùliǎo zhè nǚrén de wènchángwènduǎn.
ฉันทนไม่ไหวกับการซักโน่นซักนี่ของผู้หญิงคนนี้孩子们不断问长问短,使他感到厌烦。
Háizimen bùduàn wènchángwènduǎn, shǐ tā gǎndào yànfán.
เด็กๆพากันเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่ไม่หยุด จนเขาเกิดความเอือมระอา
厌烦 
Yànfán
เอือมระอา(ความยุ่งยาก); 
เบื่อหน่าย(ในความยุ่งยาก)
不要问长问短,爱管别人闲事。
Bùyào wènchángwènduǎn, ài guǎn biérén xiánshì.
อย่ามาเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่เลย ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านจริงๆ干吗老缠着我?
Gànma lǎo chánzhe wǒ?
ทำไมถึงรบกวนฉันอยู่เสมอนะ
 
Chán 
กวน; 
ดื้อ ;
รบกวน ;
รัดตัว
 Lǎo
มักจ;
เสมอ我整天都被工作缠着。
Wǒ zhěng tiān dū bèi gōngzuò chánzhe.
งานรัดตัวฉันทั้งวัน我感到惭愧。
Wǒ gǎndào cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจตัวเอง
惭愧
Cánkuì
อับอาย; 
ละอายใจ我没有完成任务,感到很惭愧。
Wǒ méiyǒu wánchéng rènwù, gǎndào hěn cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจมากที่ฉันไม่ได้ทำภารกิจให้สำเร็จ他因忘了妻子的生日而感到惭愧。
Tā yīn wàngle qīzi de shēngrì ér gǎndào cánkuì.
เขารู้สึกละอายใจที่ลืมวันเกิดของภรรยา你该替你自己感到惭愧。
Nǐ gāi tì nǐ zìjǐ gǎndào cánkuì.
คุณควรจะรู้สึกละอายใจแทนตัวเองนะ我很惭愧提到了这件事。
Wǒ hěn cánkuì tí dàole zhè jiàn shì.
ฉันรู้สึกละอายที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้他很惭愧他说了谎。
Tā hěn cánkuì tā shuōle huǎng.
เขารู้สึกละอายใจที่เขาโกหก他很惭愧做了这样的事。
Tā hěn cánkuì zuòle zhèyàng de shì.
เขารู้สึกละอายใจที่ได้ทำเรื่องนี้ลงไป羞愧难言。
Xiūkuì nán yán.
 รู้สึกอับอายขายหน้าจนพูดไม่ออก
羞愧 
Xiūkuì 
รู้สึกอับอายขายหน้า; 
รู้สึกเสียหน้า你应该对自己的行为感到羞愧。
Nǐ yīnggāi duì zìjǐ de xíngwéi gǎndào xiūkuì.
คุณควรจะมีความรู้สึกละอายใจต่อการกระทำของตัวเองบ้าง他们觉得羞愧和内疚,就好像这是他们的错。
Tāmen juédé xiūkuì hé nèijiù, jiù hǎoxiàng zhè shì tāmen de cuò.
พวกเขารู้สึกละอายใจและเกิดสำนึกในบาปราวกับว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาเอง
内疚 
Nèijiù 
เกิดสำนึกบาปในใจ ;
เกิดสำนึกในบาป ;
เกิดความรู้สึกบาปทางใจ她羞愧地红了脸。
Tā xiūkuì de hóngle liǎn.
เธอหน้าแดงด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้า你这样做,真羞死人了。
Nǐ zhèyàng zuò, zhēn xiū sǐrénle.
คุณทำอย่างนี้มันน่าละอายมาก不知羞耻。
Bùzhī xiūchǐ.
ไม่รู้จักละอายใจเลย ไม่มีความละอายใจเลย
羞耻 
Xiūchǐ 
อัปยศอดสู; 
อดสูใจ ;
ยางอาย ;
ขายขี้หน้า我是个女同性恋,但我并不为此感到羞耻。
Wǒ shì gè nǚ tóngxìngliàn, dàn wǒ bìng bù wéi cǐ gǎndào xiūchǐ.
ฉันเป็นเลสเบี้ยน แต่ฉันไม่อายเลยสำหรับเรื่องนี้
女同性恋
 Nǚ tóngxìngliàn 
เลสเบี้ยน 
lesbian他缺乏羞耻心。
Tā quēfá xiūchǐ xīn.
เขาขาดความละอายในจิตใจ我有一种羞耻的感觉。
Wǒ yǒuyī zhǒng xiūchǐ de gǎnjué.
ฉันมีความรู้สึกขายขี้หน้า


🌸🌸


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节