ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


马上就会有护士来为你缝合伤口。
Mǎshàng jiù huì yǒu hùshì lái wèi nǐ fénghé shāngkǒu.
พยาบาลจะมาเย็บแผลให้คุณในไม่ช้า对他的建议加以嘲笑。
Duì tā de jiànyì jiāyǐ cháoxiào.
เยาะเย้ยข้อเสนอของเขา
那样一来你可能有许多的事情干了。
Nàyàng yī lái nǐ kěnéng yǒu xǔduō de shìqíng gànle.
เมื่อเป็นเช่นนี้คุณก็อาจจะมีงานเยอะแยะที่จะต้องทำ
他们两人时常彼此开玩笑。
Tāmen liǎng rén shícháng bǐcǐ kāiwánxiào.
พวกเขาสองคนมักจะกระเซ้าเย้าแหย่กันอยู่เสมอ冗长的解说。
Rǒngcháng de jiěshuō.
คำอธิบายที่เยิ่นเย้อ
冗长 
Rǒngcháng 
(สำนวน เรียงความหรือคำพูดยืดยาดฟุ่มเฟือย )ยืดยาด เยิ่นเย้อ น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง他的讲话颇为冗长。
Tā de jiǎnghuà pō wéirǒngcháng.
เขาพูดจาเยิ่นเย้อยืดยาดมากทีเดียว
颇为 
Pō wéi 
มาก ;
มากทีเดียว我们厌倦了这个冗长的演讲。
Wǒmen yànjuànle zhège rǒngcháng de yǎnjiǎng.
เราเบื่อการบรรยายที่ยาวเหยียดนี้她是个好榜样,我们应当仿效她。
Tā shìgè hǎo bǎngyàng, wǒmen yīngdāng fǎngxiào tā.
เธอเป็นแบบอย่างที่ดีและเราลอกเลียนแบบ
好榜样 
Hǎo bǎngyàng 
แบบอย่างที่ดี ;
เยี่ยงย่างที่ดี

仿效 
Fǎngxiào  
เลียนแบบ(คนอื่น) ;
การเลียนแบบ他为我们做出了仿效的好榜样。
Tā wèi wǒmen zuò chūle fǎngxiào de hǎo bǎngyàng.
เขาเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับให้พวกเราลอกเลียนแบบ他们是我们学习的好榜样。
Tāmen shì wǒmen xuéxí de hǎo bǎngyàng.
พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในการเรียน你应该为弟弟树立好榜样。
Nǐ yīnggāi wèi dìdì shùlì hǎo bǎngyàng.
คุณควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องชายของคุณ我没有探头探脑的啊,我只是在想事情。
Wǒ méiyǒu tàntóutànnǎo de a, wǒ zhǐshì zài xiǎng shìqíng.
ฉันไม่ได้ด้อมๆมองๆนะ ฉันแค่คิดอะไรบางอย่าง
探头探脑 
Tàn tóu tàn nǎo 
ชะโงกหัวเยี่ยมๆ มองๆ  ;
เยี่ยมๆมองๆ ด้อมๆมองๆ ;
ลับๆล่อๆ我在想事情的时候,有时看起来像是在探头探脑。
Wǒ zài xiǎng shìqíng de shíhòu, yǒushí kàn qǐlái xiàng shì zài tàntóutànnǎo.
เมื่อฉันคิดเรื่องต่าง ๆ บางครั้งก็จะดูเหมือนว่าฉันกำลังด้อมๆมองๆ你在这探头探脑地干嘛?
Nǐ zài zhè tàntóutànnǎo de gàn ma?
คุณมาด้อมๆมองๆอะไรที่นี่他们依依不舍地分手了。
Tāmen yīyī bù shě dì fēnshǒule.
พวกเขาเลิกกันอย่างไม่เต็มใจ
依依不舍 
Yī yī bù shě 
อาลัยอาวรณ์ที่จะจากไป; 
รักมากจนไม่อยากจะจากไป他拥抱着她,依依不舍。
Tā yǒngbàozhe tā, yīyī bù shě.
เขากอดเธออย่างอาลัยอาวรณ์


 💕💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节