ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇 


夫妻分开多年了。
Fū qī fēn kāi duō nián le.
สามีภรรยาแยกกันมาหลายปีแล้ว

分开 
Fēn kāi 
แยกกัน我总是将私生活和工作分开。
Wǒ zǒng shì jiāng sī shēng huó hé gōng zuò fēn kāi.
ฉันแยกชีวิตส่วนตัวและอาชีพของฉันออกจากกันเสมอ她用这种手段离间这对夫妻。
Tā yòng zhè zhǒng shǒu duàn lí jiàn zhè duì fūq ī.
เธอใช้เล่ห์เหลี่ยมยุแยงให้สามีภรรยาคู่นี้แตกกัน

手段  
Shǒuduàn  
ใช้อุบาย; 
เล่ห์เหลี่ยม(ที่ใช้ปฏิบัติต่อคนอื่น);
ฝีมือ (ที่ใช้เอาเปรียบคนอื่น); 
ลูกไม้

离间 
Líjiàn 
ยุแหย่ให้แตกกัน; 
ยุแยงตะแคงรั่ว
这是个设计巧妙的骗局。
Zhè shì gè shè jì qiǎo miào de piàn jú.
นี่คือการหลุมพรางที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด
巧妙 
Qiǎo miào  
(วิธีการหรือเทคนิค)ฉลาดหลักแหลม ;
ยอดเยี่ยม

骗局 
Piàn jú 
หลุมพราง我甚至开始巧妙地利用他。
Wǒ shèn zhì kāi shǐ qiǎo miào de lì yòng tā.
ฉันถึงขั้นเริ่มใช้ประโยชน์จากเขาอย่างชาญฉลาด这完全是骗局。
Zhè wán quán shì piàn jú.
ทั้งหมดนี่คือหลุมพราง
我识破了那个骗局。
Wǒ shí pò le nà gè piàn jú.
ฉันรู้เท่าทันหลุมพรางนั้น
识破 
Shí  
มองทะลุ(ความลับในใจ หรือแผนการร้ายของคนอื่น);
รู้(ความลับหรือแผนการร้ายของคนอื่น) ;
รู้ตื้นลึกหนาบาง ;
รู้เท่าทัน这是个残忍的骗局。
Zhè shì gè cán rěn de piàn jú.
นี่คือการหลุมพรางที่เหี้ยมโหด
残忍 
Cán rěn 
โหดร้าย; 
เหี้ยมโหด ;
หฤโหด证明了这是一场骗局。
Zhèng míng le zhè shì yī chǎng piàn jú.
นี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่านี่คือหลุมพราง


如果你觉得这是骗局,你是多心了。
Rú guǒ nǐ jué dé zhè shì piàn jú, nǐ shì duō xīn le.
คุณคิดมากแล้วหละ หากคุณคิดว่านี่เป็นหลุมพราง
多心 
Duō xīn 
คิดมาก 他们识破了你的诡计。
Tā men shí pò le nǐ de guǐ jì.
พวกเขารู้แผนการของคุณแล้ว
诡计 
Guǐ jì 
แผนสกปรก; 
แผนหลอกลวง一开始我们就识破他了。
Yī kāi shǐ wǒ men jiù shí pò tā le.
เรารู้เท่าทันเขาตั้งแต่เริ่มแล้ว这样做太残忍了。
Zhè yàng zuò tài cán rěn le.
นี่มันโหดร้ายเกินไป我不会对此多心的。
Wǒ bù huì duì cǐ duō xīn de.
ฉันไม่คิดมากกับเรื่องนี้หรอก


别搞得跟私奔似的。

Bié gǎo de gēn sī bēn shì de.

อย่าทำอย่างกับหนีตามกันไปเลย

 

我承认,我不甘心。

Wǒ chéng rèn, wǒ bù gān xīn.

ฉันยอมรับ ว่าฉันไม่ยินยอม
 💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节