ประโยคภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน 

 👇👇👇


事情完结了。
Shìqíng wánjiéle.
เรื่องได้จบลงแล้ว
完结 
Wánjié 
เสร็จสิ้น; 
สำเร็จลุล่วง ;
ยุติลง
这案子终于完结了。
Zhè ànzi zhōngyú wánjiéle.
ในที่สุดคดีนี้ก็ได้สิ้นสุดลง事情并没有完结。
Shìqíng bìng méiyǒu wánjié.
นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่อง
他工作做得很糟糕,但说句公平话,我给他的时间太少了。
Tā gōngzuò zuò de hěn zāogāo, dàn shuō jù gōngpíng huà, wǒ gěi tā de shíjiān tài shǎole.
เขาทำงานได้แย่มาก แต่พูดกันอย่างยุติธรรมฉันให้เวลาเขาน้อยเกินไป
句公平话 
Jù gōng píng huà
พูดกันอย่างยุติธรรม
我总是认为这是一场十分公平的挑战。
Wǒ zǒng shì rènwéi zhè shì yī chǎng shífēn gōngpíng de tiǎozhàn.
ฉันมักจะคิดว่านี่เป็นความท้าทายที่ยุติธรรมมาก
这不是公平交易!
Zhè bùshì gōngpíng jiāoyì!
นี่ไม่ใช่การซื้อขายที่เป็นธรรม
这是违反公平交易的!
Zhè shì wéifǎn gōngpíng jiāoyì de!
นี่เป็นการขัดต่อการซื้อขายที่เป็นธรรม
违反 
Wéifǎn 
ฝ่าฝืน ;
ขัดต่อ ;
ไม่สอดคล้อง
尽管她误解了我,但我还要公平对待她。
Jǐnguǎn tā wùjiěle wǒ, dàn wǒ hái yào gōngpíng duìdài tā.
แม้ว่าเธอจะเข้าใจฉันผิดแต่ฉันเองก็ยังต้องปฏิบัติต่อเธออย่างเป็นธรรม
我相信很多人受到了不公平对待。
Wǒ xiāngxìn hěnduō rén shòu dào le bù gōngpíng duìdài.
ฉันเชื่อว่าหลายคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม他对所有人一律公平对待。
Tā duì suǒyǒu rén yīlǜ gōngpíng duìdài.
เขาปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม他得不到公平对待。
Tā dé bù dào gōngpíng duìdài.
เขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม他躺了四天四夜,肿全消了,他又活动起来了。
Tā tǎngle sì tiān sì yè, quán xiāole, tā yòu huódòng qǐláile.
เขานอนสี่วันสี่คืนอาการบวมถึงได้ยุบลง และเขาก็กลับมาแข็งขันอีกครั้ง


家里乱作一团。
Jiā lǐ luàn zuò yī tuán.
บ้านรกรุงรังไปหมด家里弄得乱七八糟。
Jiā lǐ lòng de luàn qī bā zāo.
ทำบ้านรกรุงรังไปหมด把乱糟糟的屋子整理得井井有条。
Bǎ luàn zāo zāo de wū zi zhěng lǐ dé jǐng jǐng yǒu tiáo.
จัดห้องที่รกให้เป็นระเบียบ浇了一身水。
Jiāo le yī shēn shuǐ.
ราดน้ำทั่วทั้งตัว如果他们再这样干下去,就自找麻烦了。
Rú guǒ tā men zài zhè yàng gàn xià qù, jiù zì zhǎo má fán le.
ถ้าเขายังทำแบบนี้ต่อไปอีก เขาก็หาเรื่องใส่ตัวแล้วหละ
自找麻烦 
Zì zhǎo má fán 
หาเรื่องให้ตัวเอง; 
รนหาเรื่อง; 
หาเรื่องใส่ตัว你在自找麻烦吗?
Nǐ zài zì zhǎo má fán ma?
คุณกำลังหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหม你为什么那么说?简直是自找麻烦!
Nǐ wèi shén me nà me shuō? Jiǎn zhí shì zì zhǎo má fán!
ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น หาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลย你那么做就是在自找麻烦。
Nǐ nà me zuò jiù shì zài zì zhǎo má fán.
คุณทำแบบนี้ก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัว父母是我们的荫庇。
Fù mǔ shì wǒ men de yīn bì.
พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา
荫庇 
Yīnbì 
ร่มเงา เปรียบเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทร你能一口气说完吗?
Nǐ néng yī kǒu qì shuō wán ma?
คุณสามารถพูดรวดเดียวได้ไหม
一口气说完 
Yī kǒu qì shuō wán 
พูดรวดเดียวจบ
现在我们可以松一口气了。
Xiàn zài wǒ men kě yǐ sōng yī kǒu qì le.
ตอนนี้พวกเราโล่งอกได้แล้ว
松一口气 
Sōng yī kǒuqì  
เป่าปากโล่งอก ;
โล่งอกไปที一口气跑到家。
Yī kǒu qì pǎo dào jiā.
วิ่งรวดเดียวถึงบ้าน一个人包揽不了这么多事。
Yī gè rén bāo lǎn bù liǎo zhè me duō shì.
คนคนเดียวไม่สามารถทำงานมากมายเช่นนี้ได้
包揽 
Bāo lǎn 
เหมาทั้งหมด; 
รับผิดชอบทั้งหมด
你不可能包揽所有事,但你可以完成一些事。
Nǐ bù kě néng bāo lǎn suǒ yǒu shì, dàn nǐ kě yǐ wán chéng yī xiē shì.
คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ แต่คุณสามารถทำบางสิ่งได้ 💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节