ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


刚才冒犯了你,请原谅。
Gāng cái mào fàn le nǐ, qǐng yuán liàng.
เมื่อกี้ได้ล่วงเกินคุณไปก็ขอได้โปรดให้อภัยด้วย
冒犯 
Mào fàn 
ล่วงละเมิด; 
ล่วงเกิน ;
ละลาบละล้วง
(พูดจาหรือกระทำเลยขอบเขตเป็นการลบหลู่หรือเป็นการไม่เคารพ)他的话冒犯了所有在场的人。
Tā de huà mào fàn le suǒ yǒu zài chǎng de rén.
คำพูดของเขาได้ล่วงเกินทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้น我有点冒犯了他。
Wǒ yǒu diǎn mào fàn le tā.
ฉันล่วงเกินเขาไปเล็กน้อย要是我冒犯了您,也是无心之失。
Yào shi wǒ mào fàn le nín, yě shì wú xīn zhī shī.
ถ้าฉันได้เกิดล่วงเกินท่านไป ก็เกิดจากความไม่ตั้งใจ
无心之失 
Wú xīn zhī shī 
ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ


从口袋里摸出钥匙。
Cóng kǒudài lǐ mō chū yàoshi.
ล้วงกุญแจออกมาจากกระเป๋า
口袋
 Kǒudài 
กระเป๋า(เสื้อหรือกางเกง) 
  
Mō 
ใช้มือล้วง; 
หา; 
คลำหา
钥匙 
Yàoshi 
กุญแจ我从口袋里摸出一把硬币。
Wǒ cóng kǒudài lǐ mō chū yī bǎ yìngbì.
ฉันล้วงเหรียญออกมาจากกระเป๋า
 硬币 
Yìngbì
เหรียญ 
他从床底下摸出一双鞋来。
Tā cóng chuáng dǐxia mō chū yīshuāng xié lái.
เขาคลำหารองเท้าจากใต้เตียง你能摸出这是什么吗?
Nǐ néng mō chū zhè shì shénme ma?
คุณสามารถคลำดูว่านี่คืออะไรไหม他掏出一块手帕,擤了擤鼻子。
Tā tāo chū yīkuài shǒupà, xǐngle xǐng bízi.
เขาล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วสั่งน้ำมูก
掏 
Tāo 
เอามือหรือสิ่งของอย่างอื่นแหย่เข้าในปากแล้วดึงเอาสิ่งของในนั้นออกมา
手帕 
Shǒupà 
ผ้าเช็ดหน้า
 Xǐng 
 เอานิ้วอุดรูจมูกแล้วปล่อยลมหายใจออกมาจากทางจมูกอย่างแรงเพื่อทำให้น้ำมูกออก
擤鼻子
 Xǐng bízi 
สั่งน้ำมูก他从口袋里掏出一把钥匙,慢慢地插到锁眼里。
Tā cóng kǒudài lǐ tāo chū yī bǎ yàoshi, màn man de chā dào suǒ yǎn lǐ.
เขาล้วงเอากุญแจออกมาจากกระเป๋าของเขาและค่อยๆสอดมันเข้าไปในรูกุญแจ

💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节