13 มีนาคม 2561

ชื่อเรียก ยักษ์วัดโพธิ์ เป็นภาษาจีน 卧佛寺的泰国守门神สิ่งหนึ่งในวัดโพธิ์ที่ไม่ควรพลาดเลยในการเยี่ยมชม นั่นคือ “ยักษ์วัดโพธิ์” ที่ตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูทางเข้า “พระมณฑป” หรือ “หอไตรจัตุรมุข” ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นโพธิ์ใหญ่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์
       ยักษ์วัดโพธิ์เป็นประติมากรรมที่มีรูปลักษณะตามวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ สูง 175 เซนติเมตร ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเหมือนกับยักษ์วัดอรุณหรือยักษ์วัดพระแก้ว
ซึ่งตามประวัติแล้ว  เดิมยักษ์วัดโพธิ์มีด้วยกัน 8 ตน ซึ่งยักษ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทำระเบียงพระมหาเจดีย์ ได้โปรดเกล้าฯให้รื้อซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปออกไป 2 ซุ้ม ดังนั้นในปัจจุบันยักษ์วัดโพธิ์จึงเหลือเพียง 4 ตนเท่านั้น
       เราไปดูชื่อยักษ์วัดโพธิ์แต่ละตนกันดีกว่าค่ะ ว่าแต่ละตนจะเรียกเป็นภาษาจีน ว่ายังไงกันบ้าง


玛雅拉神
Mǎ yǎ lā shén 
พญาไมยราพณ์ (Maiyarap) ยักษ์กายสีเขียว

帕拉雅孔神
Pà lā yǎ kǒng shén 
พญาขร (Praya Korn) ยักษ์กายสีม่วงอ่อน

萨塔素神 
Sà tǎ sù shén  

พญาสัทธาสูร (Satthasoone) ยักษ์กายสีหงเสน (สีอิฐ-ชมพู)

散啊提神
Sàn a tí shén 
พญาแสงอาทิตย์ (Saengarthit) ยักษ์กายสีแดง

       ซุ้มประตูที่โดนรื้อถอนแล้ว มียักษ์

托萨甘神
Tuō sà gān shén 
ทศกัณฐ์ (Tot Sa Kan)

萨哈德察神
Sà hā dé chá shén 
สหัสสเดชะ( Sahassadecha)

因托拉其神
Yīn tuō lā qí shén
อินทรชิต( Intrachit )

素里亚坡神
Sù lǐ yǎ pō shén
สุริยาภพ (Suriyanuparp)

💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ