9 เมษายน 2561

ศัพท์จีน - ไทย ชนิดของคำ 词类    คำ 词 คือหน่วยที่เล็กที่สุด เป็นคำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยอิสระ และมีความหมายที่ชัดเจน ดังนั้นเรามาดูชนิดของคำ ว่าแต่ละชนิดจะพูดภาษาจีนว่าอย่างไรกันบ้าง พร้อมกับตัวอย่างคำแต่ละชนิดกันค่ะ

词类名称
(Cílèi míngchēng)
ชื่อชนิดของคำ

例词            ตัวอย่างคำ
(Lì cí)
名词
(Míng cí)
คำนาม

爸爸(Bàba) (Tiān) 、东(Dōng) (Nián) (Bǐ) 、花(Huā)

代词
(Dài cí)
คำสรรพนาม

(Wǒ) (Nǐ) 、他(Tā) 他们(Tāmen) 、自己(Zìjǐ)
动词
(Dòng cí)
คำกริยา

(Ài)、坐(Zuò)、给(Gěi)、写(Xiě)、会(Huì)

助动词
(Zhùdòng cí)
คำช่วยกริยา

(Yào)、会(Huì)、能(Néng)、应该(Yīnggāi)

副词
(Fù cí)
คำวิเศษณ์

(Bù)、又(Yòu)、很(Hěn)、就(Jiù)、都(Dōu)

介词
(Jiècí)
คำบุพบท

(Bèi)、把(Bǎ)、从(Cóng)、向(Xiàng)

形容词                  
(Xíngróng cí)
คำคุณศัพท์
(Kuài)、高(Gāo)、短(Duǎn)、好(Hǎo)

连词                      
(Lián cí)
คำสันธาน
(Bìng)、但是(Dànshì)、和(Hé)、或者(Huòzhě)

数词                     
 (Shù cí)
คำบอกจำนวน
(Yī)、二(Èr)、十(Shí)、百(Bǎi)、千(Qiān)

量词                      
(Liàng cí)  
คำลักษณนาม
(Gè)、本(Běn)、只(Zhī)、张(Zhāng)、俩(Liǎ)

叹词                      
 (Tàn cí )
คำอุทาน
(Wèi)、哎(Āi)、唉呀(Āi ya)、啊(A)、哦(Ò)

助词                      
( Zhù cí)
คำเสริม
(De)、地(De)、得(De)、了(Le)、着(Zhe)、过(Guò)、吧(Ba)

象声词                 
(Xiàngshēng cí) 
คำเลียนเสียง
呼呼(Hū hū)、萧萧(Xiāoxiāo)、咔嚓 (Kāchā)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ