13 กรกฎาคม 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ศาสนา 宗教คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
คำแปลภาษาไทย
宗教
Zōng jiào
ศาสนา

亚伯拉罕诸教
Yà bó lā hǎn zhū jiào
ศาสนาอับราฮัม 

犹太教
Yóu tài jiào
ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว 
基督教
Jī dū jiào
ศาสนาคริสต์

天主教
Tiān zhǔ jiào
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

新教、耶稣教
Xīn jiào, Yē sū jiào
นิกายโปรเตสแตนต์ 
伊斯兰教
Yī sī lán jiào
ศาสนาอิสลาม 

巴哈伊信仰
Bā hā yī xìn yǎng
ศาสนาบาไฮnหรือ ลัทธิบาไฮ 

摩尼教
Mó ní jiào
ศาสนามาณีกี หรือ ศาสนามานี หรือ มานีธรรม 

琐罗亚斯德教
Suǒ luō yà sī dé jiào
ศาสนาโซโรอัสเตอร์

巴比教
Bā bǐ jiào
ลัทธิบาบี หรือ อัลบาบียะฮ์ 

印度教
Yìn dù jiào
ศาสนาฮินดู

耆那教
Qí nà jiào
ศาสนาเชน ไชนะ หรือ ชินะ

萨满教
Sà mǎn jiào  
แชมัน หรือ เชมัน

佛教
Fó jiào 
ศาสนาพุทธ 

婆罗门教
Pó luó mén jiào  
ศาสนาพราหมณ์ 


锡克教
Xī kè jiào
ศาสนาซิกข์ 

道教
Dào jiào
ลัทธิเต๋า 

儒家
Rú jiā
ลัทธิขงจื๊อ

白莲教
Bái lián jiào
ลัทธิบัวขาว 

先天道
Xiān tiān dào 
ลัทธิเซียนเทียนเต้า

一贯道
Yī guàn dào
ลัทธิอนุตตรธรรม

禅宗
Chán zōng
นิกายเซน
神道
Shén dào
ชินโต

天道教
Tiān dào jiào
ลัทธิช็อนโด
无宗教
Wú zōng jiào
การไม่มีศาสนา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...