26 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (137)ประโยคภาษาจีน (137)
🌷🌷🌷


我感到惭愧。
Wǒ gǎndào cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจตัวเอง
惭愧 Cánkuì อับอาย; ละอายใจ我没有完成任务,感到很惭愧。
Wǒ méiyǒu wánchéng rènwù, gǎndào hěn cánkuì.
ฉันรู้สึกละอายใจมากที่ฉันไม่ได้ทำภารกิจให้สำเร็จ他因忘了妻子的生日而感到惭愧。
Tā yīn wàngle qīzi de shēngrì ér gǎndào cánkuì.
เขารู้สึกละอายใจที่ลืมวันเกิดของภรรยา你该替你自己感到惭愧。
Nǐ gāi tì nǐ zìjǐ gǎndào cánkuì.
คุณควรจะรู้สึกละอายใจแทนตัวเองนะ我很惭愧提到了这件事。
Wǒ hěn cánkuì tí dàole zhè jiàn shì.
ฉันรู้สึกละอายที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้他很惭愧他说了谎。
Tā hěn cánkuì tā shuōle huǎng.
เขารู้สึกละอายใจที่เขาโกหก他很惭愧做了这样的事。
Tā hěn cánkuì zuòle zhèyàng de shì.
เขารู้สึกละอายใจที่ได้ทำเรื่องนี้ลงไป羞愧难言。
Xiūkuì nán yán.
 รู้สึกอับอายขายหน้าจนพูดไม่ออก
羞愧 Xiūkuì รู้สึกอับอายขายหน้า; รู้สึกเสียหน้า你应该对自己的行为感到羞愧。
Nǐ yīnggāi duì zìjǐ de xíngwéi gǎndào xiūkuì.
คุณควรจะมีความรู้สึกละอายใจต่อการกระทำของตัวเองบ้าง他们觉得羞愧和内疚,就好像这是他们的错。
Tāmen juédé xiūkuì hé nèijiù, jiù hǎoxiàng zhè shì tāmen de cuò.
พวกเขารู้สึกละอายใจและเกิดสำนึกในบาปราวกับว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาเอง
内疚 Nèijiù เกิดสำนึกบาปในใจ ;เกิดสำนึกในบาป ;เกิดความรู้สึกบาปทางใจ她羞愧地红了脸。
Tā xiūkuì de hóngle liǎn.
เธอหน้าแดงด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้า你这样做,真羞死人了。
Nǐ zhèyàng zuò, zhēn xiū sǐrénle.
คุณทำอย่างนี้มันน่าละอายมาก不知羞耻。
Bùzhī xiūchǐ.
ไม่รู้จักละอายใจเลย ไม่มีความละอายใจเลย
羞耻 Xiūchǐ อัปยศอดสู; อดสูใจ ;ยางอาย ;ขายขี้หน้า我是个女同性恋,但我并不为此感到羞耻。
Wǒ shì gè nǚ tóngxìngliàn, dàn wǒ bìng bù wéi cǐ gǎndào xiūchǐ.
ฉันเป็นเลสเบี้ยน แต่ฉันไม่อายเลยสำหรับเรื่องนี้
女同性恋 Nǚ tóngxìngliàn เลสเบี้ยน lesbian他缺乏羞耻心。
Tā quēfá xiūchǐ xīn.
เขาขาดความละอายในจิตใจ我有一种羞耻的感觉。
Wǒ yǒuyī zhǒng xiūchǐ de gǎnjué.
ฉันมีความรู้สึกขายขี้หน้า
🍇🍇🍇🍇🍇

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ