28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยินยอมที่จะเป็นคนที่เคียงข้างฉันไปตลอดชีวิตไหม 

Do you want to be the person with me for the rest of my life?

你愿意成为我余生相伴的人吗?

Nǐ yuàn yì chéng wéi wǒ yú shēng xiāng bàn de rén ma?พวกเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่หลอกใช้กันและกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 

We just took advantage of each other.

我们根本就是互相利用的关系。

Wǒ men gēn běn jiù shì hù xiāng lì yòng de guān xi.คุณกังวลว่าฉันจะเป็นผู้ชายเพลย์บอย 

You’re afraid I’m an irresponsible playboy

你是担心我是那种水性杨花。

Nǐ shì dān xīn wǒ shì nà zhǒng shuǐ xìng yang huā.หรือว่าคุณยอมให้เขาเอาชนะแบบนี้ 

Are you willing to be defeated by him?

难道你就这么甘心被他打败吗?

Nán dào nǐ jiù zhè me gān xīn bèi tā dǎ bài ma?แค่ความสุขมันมาแบบกะทันหันเกินไป 

Happiness comes in sudden.

只是幸福来得太突然。

Zhǐ shì xìng fú lái dé tài tú rán.🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...