13 เมษายน 2565

ประโยคภาษาจีน

 สาวทึนทึก

注孤生。

Zhù gū shēng.หนุ่มน้อย (หน้าตาดีมีกล้ามเล็กๆ) พ่อหนุ่มเนื้ออ่อน

小鲜肉。

Xiǎo xiān ròu.ทำไมต้องพูดแทงใจดำฉันด้วย

干嘛戳穿我。

Gàn ma chuō chuān wǒ.คุณยังมีหน้ามาพูดอีกนะ

你还好意思跟我耍贫呢?

Nǐ hái hǎo si gēn wǒ shuǎ pín ne?ในเวลานี้คุณควรจะแสดงว่าทำอะไรไม่ถูกสิ

你这个时候,你就得表现出手足无措的样子。

Nǐ zhè ge shí hòu, nǐ jiù děi biǎo xiàn chū shǒu zú wú cuò de yàng zi.

 💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...