2 พฤษภาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 แม่บุญธรรม

干妈。

Gān mā.ตอนนี้ฉันเห็นเขายังต้องอ้อมหลบเลย

我现在见着他都绕着走。

Wǒ xiàn zài jiàn zhe tā dōu rào zhe zǒu.ฉันมองไม่เห็นอนาคตของเรา

我想不到我们的未来。

Wǒ xiǎng bú dào wǒ men de wèi lái.เรื่องงานให้ว่าไปตามเนื้องาน

工作上咱们就事论事。

Gōng zuò shàng zán men jiù shì lùn shì.ควรรีบทิ้งภาระนี้ไปเสียดีกว่า

这个包袱还是尽早甩了吧。

Zhè ge bāo fú hái shì jǐn zǎo shuǎi le ba.💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...