บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ศีล

ศีล 戒律

รูปภาพ
  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒、八戒、十戒、两百二十七戒和三百一十一戒五种。 Fó jiào jiè lǜ fēn wǔ jiè, bā jiè, shí jiè, liǎng bǎi èr shí qī jiè hé sān bǎi yī shí yī jiè wǔ zhǒng.  👇👇👇👇 ศีล 5   เป็นศีลขั้นต้นของอุบาสกอุบาสิกา โดยทั่วไป คือ 五戒 佛教在对男女弟子所持的基本戒,分为 Wǔ jiè fó jiào zài duì nán nǚ dì zǐ suǒ chí de jī běn jiè, fēn wéi ไม่ฆ่าสัตว์ 戒杀生 Jiè shā shēng ไม่ลักทรัพย์ 戒偷盗 Jiè tōu dào ไม่ดื่มสุรา 戒饮酒 Jiè yǐn jiǔ ไม่ผิดประเวณี ประพฤติผิดในกาม 戒淫邪 Jiè yín xié ไม่พูดเท็จ พูดปด 戒妄言 Jiè wàng yán 👇👇👇 ศีล 8   เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งวัน หรือสามวัน 八戒 是对男女弟子戒律,不是僧侣的戒律。他们通常在佛日 接受 八戒。 八戒持守一天或三天。 Bā jiè shì duì nán nǚ dì zǐ jiè lǜ, bù shì sēng lǚ de jiè lǜ. Tā men tōng cháng zài f ó rì jiē shòu bā jiè. Bā jiè chí shǒu yī tiān huò sān tiān.   👇👇👇 ศีล 10   เป็นศีลของสามเ

พระภิกษุออกมาบิณฑบาต เราออกมาใส่บาตร

รูปภาพ
           ถ้าใครที่ชอบตื่นแต่เช้าและได้ออกไปข้างนอก  รับรองเลยค่ะว่า จะได้เห็นพระภิกษุออกมาบิณฑบาต และตามปกติแล้วเราชาวพุทธ ก็มักจะตื่นเช้าเพื่อไปใส่บาตรในทุกๆวันอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันด้วยหน้าที่การงาน  จึงทำให้ไม่สามารถที่จะตื่นมาใส่บาตรได้แต่เช้าค่ะ แต่เมื่อถึงวันหยุด เชื่อแน่นอนเลยค่ะว่า “วัด” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นตัวเลือกในวันหยุด สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับก าร “ พระออกมาบิณฑบาตร เราออกมา ใส่บาตร ” กันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com 化缘 Huà yuán  บิณฑบาตร ( 化  Huà  มาจากคำว่า   教化  Jiào huà  ที่แปลว่า สั่งสอนกล่อมเกลา(จิตใจ) และ 募化  Mù huà  แปลว่า บิณฑบาต) (缘  Yuán มาจากคำว่า 机缘  Jī yuán แปลได้หลายความหมายค่ะ คือ โอกาสและโชคชะตา แต่ว่ากันตามภาษาของศาสนาพุทธ ก็คือ สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อในรากฐานและเหตุของธรรมะ ) 大乘佛教 Dà chéng fó jiào  ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 小乘佛教 Xiǎo chéng fó jiào   ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือ นิกาย หีนยาน 僧人 Sēng rén   พระสงฆ์ 托钵 / 钵盂 Tuō bō / Bō yú  บาตรพระ