22 เมษายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดื่มต่างๆ 饮料

"เครื่องดื่ม"  饮料  Yǐn liàoเครื่องดื่มแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1.ร้อน 热 Rè 
2.เย็น 冰 Bīng 
3.ปั่น 冰沙 Bīng shā  


ชื่อเครื่องดื่มเป็นภาษาจีน

阿华田  Ā huá tián โอวัลติน

热阿华田  Rè ā huá tián  โอวัลตินร้อน

冰阿华田  Bīng ā huá tián โอวัลตินเย็น

火山阿华田  Huǒ shān ā huá tián โอวัลตินภูเขาไฟ

可可  Kě kě โกโก้

热可可  Rè kě โกโก้ร้อน

冰可可 Bīng kě โกโก้เย็น

热巧克力 Rè qiǎo ช็อกโกแลตร้อน

冰巧克力 Bīng qiǎo ช็อกโกแลตเย็น

 นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มความอร่อยเข้าไปในเครื่องดื่มของเรา

可可碎片   kě suì piàn จาวาชิป java chips

鲜奶油  Xiān nǎi yóu วิปครีม Whipping cream

焦糖酱  Jiāo táng jiàng คาราเมลซอส caramel sauce绿茶 Lǜ chá ชาเขียว

菊花茶 Jú huā chá น้ำเก๊กฮวย

罗汉果茶 Luó hàn guǒ chá น้ำหล่อฮังก๊วย

凉茶 Liáng chá จับเลี้ยง

玫瑰茄花茶 Méi guī jiā huā chá น้ำกระเจี๊ยบ

木橘汁 Mù jú zhī น้ำมะตูม

百香果汁 Bǎi xiāng guǒ zhī น้ำเสาวรส

蝶豆汁 Dié dòuzhī น้ำดอกอัญชัญ

香茅汁 Xiāng máo zhī น้ำตะไคร้

酸梅汁 Suān méi zhī น้ำบ๊วย

积雪草汁 Jī xuě cǎo zhī น้ำใบบัวบก

石榴汁 Shí liú zhī   น้ำทับทิม

椰子汁 Yē zi zhī น้ำมะพร้าว

鲜榨橙汁 Xiān zhà chéng zhī น้ำส้มคั้นสด

芒果汁 Máng guǒ zhī  น้ำมะม่วง

菠萝汁 Bō luó zhī น้ำสัปปะรด

西红柿汁  hóng shì zhī น้ำมะเขือเทศ

葡萄汁  táo zhī น้ำองุ่น

玉米汁  mǐ zhī  น้ำข้าวโพด

酸梅柠檬汁 Suān méi níng méng zhī บ๊วยมะนาว

玫瑰茶 Méi guī chá ชากุหลาบ

柠檬茶 /柠檬红茶 Níng méng chá/Níng méng hóng chá ชามะนาว

冰红茶 Bīng hóng chá ชาดำเย็น

奶茶 Nǎi chá ชานม

珍珠奶茶 Zhēn zhū nǎi chá ชานมไข่มุก

雀巢茶 Què cháo chá ชาเนสที

红柠檬苏打水 Hóng níng méng sū dǎ shuǐ น้ำแดงโซดามะนาว

绿柠檬苏打水 Lǜ níng méng sū dǎ shuǐ น้ำเขียวโซดามะนาว

果汁冰沙 Guǒ zhī bīng shā น้ำผลไม้ปั่น

火龙果冰沙 Huǒ lóng guǒ bīng shā  แก้วมังกรปั่น

芒果冰沙 Máng guǒ bīng shā น้ำมะม่วงปั่น

西瓜冰沙 Xī guā bīng shā แตงโมปั่น

柠檬冰沙 Níng méng bīng shā  น้ำมะนาวปั่น

草莓冰沙Cǎo méi bīng shā สตอเบอร์รี่ปั่น

菠萝冰沙Bō luó bīng shā สับปะรดปั่น

什锦果汁冰沙Shí jǐn guǒzhī bīng shā ผลไม้รวมปั่น

香蕉冰沙 Xiāng jiāo bīng shā กล้วยปั่น

奇异果冰沙 Qí yì guǒ bīng shā กีวีปั่น

西红柿冰沙 Xī hóng shì bīng shā มะเขือเทศปั่น

葡萄冰沙 Pú táo bīng shā องุ่นปั่น

蓝莓冰沙 Lán méi bīng shā น้ำบลูเบอร์รี่ปั่น

荔枝冰沙 Lì zhī bīng shā น้ำลิ้นจี่ปั่น

牛油果冰沙 Niú yóu guǒ bīng shā อะโวคาโดปั่น

哈密瓜冰沙 Hā mì guā bīng shā แคนตาลูปปั่น
ตัวอย่างประโยค

你想喝什么饮料?
Nǐ xiǎng hē shén me yǐn liào?
คุณอยากดื่มเครื่องดื่มอะไร?

我想喝热的饮料。
Wǒ xiǎng hē rè de yǐn liào.
ฉันต้องการดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ

这里除了咖啡还有其他水果汁吗?
Zhè lǐ chú le kā fēi hái yǒu qí tā shuǐ guǒ zhī ma?
ที่นี่นอกจากกาแฟแล้วยังมีน้ำผลไม้อื่นๆไหมคะ

这里的百香果汁很好喝。
Zhè lǐ de bǎi xiāng guǒ zhī hěn hǎo hē.
ที่นี่น้ำเสาวรสได้อร่อยมาก

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

21 เมษายน 2561

สายพันธุ์สุนัขต่างๆ ในภาษาจีน 狗的品种คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่าน พินอิน
คำแปลภาษาไทย - อังกฤษ

阿富汗猎犬


Ā fù hàn liè quǎn 

อัฟกัน ฮาวนด์  
Afghan Hound


比格犬

比格猎犬

Bǐ gé quǎn / 

Bǐ gé liè quǎnบีเกิล Beagle

博美犬

Bó Měi quǎn

ปอมเมอเรเนียน  
Pomeranian


藏獒

Cáng áo

ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ 
Tibetan Mastiff


大白熊犬


Dà bái xióng quǎn

เกรท ไพรีนีส great pyrenees หรือ pyrenean mountain dog


大麦町犬/斑点狗

Dà mài tīng quǎn  / 


Bān diǎn gǒu
ดัลเมเชียน  
Dalmatian

德国牧羊犬


Dé guó mù yáng quǎn


เยอรมัน เชพเพอร์ด 
German Shepherd Dog

斗牛梗


Dòu niú gěng 

พิทบูล เทอร์เรีย
 Pit Bull Terrier


法国斗牛犬


Fǎ guó dòu niú quǎn 

เฟรนบูลด๊อก 
French bulldog


贵宾犬/
贵妇犬/
卷毛狗


Guì bīn quǎn / 
Guì fù quǎn / Juǎn máo gǒu
พุดเดิ้ล
Poodle

哈士奇


Hā shi qí

ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
Siberian husky


吉娃娃


Jí wá wa

ชิวาวา
Chihuahua 


金毛寻回犬Jīn máo xún huí quǎn


โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
Golden Retriever

柯利犬


Kē lì quǎn

คอลลี่
 Collie

凯利蓝梗

Kǎi lì lán gěng

เคอร์รี บลู เทอร์เรีย 
Kerry Blue Terrier
腊肠犬

Là cháng quǎn
ดัชชุน
Dachshund


马尔济斯犬


Mǎ ěr jì sī quǎn

มอลทีส
 Maltese


美国斗牛犬Měi guó dòu niú quǎn

อเมริกันพิทบูล เทอร์เรีย
American Pit Bull

萨摩耶犬


Sà mó yē quǎn

ซามอยด์
Samoyed


松狮犬/


松狮犬


Sōng shī quǎn / 

Sōng shī quǎnเชาเชา 
Chow Chow

圣伯纳犬


Shèng bó nà quǎn

เซนต์เบอร์นาร์ด
 Saint bernard


狮子犬Shī zi quǎn

ชิสุ
Shih-Tzu

泰国脊背犬

Tài guó jǐ bèi quǎn


ไทยหลังอาน
Thai ridgeback dog

意大利卡斯罗 


Yì dà lì kǎ sī luō

เคน คอร์โซ่
Cane Corso

意大利灰狗


意大利灵缇犬


Yì dà lì huī gǒu /

Yì dà lì líng tí quǎnอิตาเลียน เกรย์ฮาวด์
 Italian Greyhound

英国斗牛犬


老虎犬 /


英国斗牛Yīng guó dòu niú quǎn / 

Lǎo hǔ quǎn /

Yīng guó dòu niú

อิงลิชบูลด็อก 
Bulldog


ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...