11 พฤษภาคม 2561

ชื่อขนมปังไส้ต่างๆ เป็นภาษาจีน


คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่าน พินอิน
คำแปลภาษาไทย

面包

Miàn bāo

ขนมปัง


叉烧面包

Chā shāo miàn bāo

ขนมปังไส้หมูแดง


芝士烟肉面包

Zhī shì yān ròu miàn bāo


ขนมปังไส้เบคอนชีส


火腿猪肉松面包


Huǒ tuǐ zhū ròu sōng miàn bāo


ขนมปังแฮมหมูหยอง 

鸡肉面包

ròu miàn bāo

ขนมปังไส้ไก่


沙茶酱肉松面包

 Shā chá jiàng ròu sōng miàn bāo


ขนมปังไส้หมูหยอง
พริกเผา

猪肉松沙拉面包

Zhū ròu sōng shā lā miàn bāo

ขนมปังไส้หมูหยองน้ำสลัด


猪肉松面包

Zhū ròu sōng miàn bāo


ขนมปังไส้หมูหยอง


香肠面包

 Xiāng cháng miàn bāo


ขนมปังไส้กรอก

火腿芝士面包

 Huǒ tuǐ zhī shì miàn bāo


ขนมปังแฮมชีส

芝士香肠面包
(芝士และ 乳酪 แปลว่า ชีส )


 Zhī shì xiāng cháng miàn bāo

ขนมปังไส้กรอกชีส

火腿肠面包

Huǒ tuǐ cháng miàn bāo


ขนมปังแฮมไส้กรอก


香葱面包

Xiāng cōng miàn bāo


ขนมปังกระเทียม


葡萄干面包

 Pú táo gān miàn bāo


ขนมปังลูกเกด

乳酪火腿菠菜面包
(芝士และ 乳酪 แปลว่า ชีส )

  
Rǔ lào huǒ tuǐ bō cài miàn bāo

ขนมปังผักโขมแฮมชีส

乳酪菠菜面包
(芝士และ 乳酪 แปลว่า ชีส )


Rǔ lào bō cài miàn bāo

ขนมปังผักโขมชีส

香菇面包

Xiāng gū miàn bāo

ขนมปังไส้เห็ดหอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...