16 พฤษภาคม 2561

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในห้องสมุด 图书馆我要借书,我是第一次来还没有借书证。
Wǒ yào jiè shū, wǒ shì dì yī cì lái hái méi yǒu jiè shū zhèng.
ฉันอยากจะขอยืมหนังสือจากห้องสมุดหน่อยค่ะ เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกยังไม่มีบัตรห้องสมุดเลย请问,我要做借书证,怎么做?
Qǐng wèn, wǒ yào zuò jiè shū zhèng, zěn me zuò?
ขอถามหน่อยคะ ฉันจะทำบัตรห้องสมุด จะทำยังไง?外国人可以用图书馆吗?
Wài guó rén kě yǐ yòng tú shū guǎn ma?
ชาวต่างชาติใช้ห้องสมุดได้ไหมคะ?对不起,打扰一下,我想借这本书。
Duì qǐ, dǎ rǎo yí xià, wǒ xiǎng jiè zhè běn shū.
รบกวนขอยืมหนังสือเล่มนี้หน่อยค่ะ
这本书什么时候还?
Zhè běn shū shén me shí hòu huán?
หนังสือเล่มนี้ต้องคืนเมื่อไหร่คะ?借书日期
Jiè shū rì
วันยืมหนังสือ
还书日期
Huán shū rì
วันกำหนดคืนหนังสือ过期不换,要罚款。
Guò bù huán, yào fá kuǎn.
ไม่คืนตามเวลาที่กำหนด จะต้องโดนปรับเงิน请问,复印室在哪儿?
Qǐng wèn, fù yìn shì zài nǎr?
ขอถามหน่อยคะ ห้องถ่ายเอกสารอยู่ไหน


💖💖💖💖💖

欢迎补充: ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในห้องสมุด  图书馆

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...