3 มิถุนายน 2561

สกุลเงินในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สกุลเงินอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งนั่นก็คือการทำความตกลงด้านเศรษฐกิจร่วมกัน  ดังนั้นเรามาเรียนศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ “สกุลเงิน” ของประเทศสมาชิกต่างๆ กันค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้


1.บรูไน หรือ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

文莱达鲁萨兰国 
Wén lái dá lǔ sà lán guó 
เนอการาบรูไนดารุซซาลาม(ชื่อทางการ) 
Negara Brunei Darussalam

หรือเรียกสั้นๆว่า

文莱
Wén lái
ประเทศบรูไน
Brunei 

ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน


 文莱元  
Wén lái yuán     
ดอลลาร์บรูไน  
BND Brunei

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

柬埔寨王国
Jiǎn pǔ zhài wáng guó 
ราชอาณาจักรกัมพูชา(ชื่อทางการ)
The Kingdom of Cambodia

หรือเรียกสั้นๆว่า

柬埔寨
Jiǎn pǔ zhài 
ประเทศกัมพูชา
Cambodia

ใช้สกุลเงิน เรียล柬埔寨瑞尔 
Jiǎn pǔ zhài ruì ěr 
เรียล  กัมพูชา 
KHR Cambodian 

          
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

印度尼西亚共和国

Yìn dù ní xī yà gòng hé guó
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(ชื่อทางการ) 
Republic of Indonesia

หรือเรียกสั้นๆว่า

印度尼西
Yìn dù ní xī yà
ประเทศอินโดนีเซีย
Indonesia

ใช้สกุลเงิน รูเปียห์


印尼卢比 
Yìn ní lú bǐ  
รูเปีย อินโดนีเซีย  
IDR Indonesia

           
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

老挝人民民主共和国
Lǎo wō rén mín mín zhǔ gòng hé guó
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ชื่อทางการ) 
The Lao People’s Democratic Republic

หรือเรียกสั้นๆว่า

老挝
Lǎo
ประเทศลาว
Lao

ใช้สกุลเงิน กีบ


老挝基普 
Lǎo wō jī pǔ  
กีบ ลาว 
LAK Lao
         
5..มาเลเซีย

马来西亚
Mǎ lái xī yà
ประเทศมาเลเซีย 
Malaysia

 ใช้สกุลเงิน ริงกิต


马来西亚林吉特 
Mǎ lái xī yà lín jí tè 
ริงกิต มาเลเซีย 
MYR Malaysia

         
6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

缅甸联邦共和国
Miǎn diàn lián bāng gòng hé guó 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(ชื่อทางการ) 
Republic of the Union of Myanmar

หรือเรียกสั้นๆว่า

缅甸
Miǎn diàn 
ประเทศพม่า 
Myanmar

ใช้สกุลเงิน จ๊าด


缅甸缅元    
Miǎndiàn miǎn yuán  
จ๊าด พม่า 
MMK Myanmar

          
7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

菲律宾共和国
Fēi lǜ bīn gòng hé guó
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์(ชื่อทางการ)  
Republic of the Philippines

หรือเรียกสั้นๆว่า

菲律宾
Fēi lǜ bīn 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
Pilipinas

ใช้สกุลเงิน เปโซ


菲律宾比索   
Fēi lǜ bīn bǐ suǒ  
เปโซ ฟิลิปปินส์ 
PHP Philippines

           
8.สาธารณรัฐสิงคโปร์

新加坡共和国
Xīn jiā pō gòng hé guó
สาธารณรัฐสิงคโปร์(ชื่อทางการ)
Republic of Singapore

หรือเรียกสั้นๆว่า

新加坡
Xīn jiā pō
ประเทศสิงคโปร์ 
Singapore

ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์


新加坡元 
Xīn jiā pō yuán 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 
SGD Singapore

           
9.ราชอาณาจักรไทย

泰王国
Tài wáng guó
ราชอาณาจักรไทย(ชื่อทางการ)  
Kingdom of Thailand

หรือเรียกสั้นๆว่า

泰国
Tài guó 
ประเทศไทย 
Thailand


 ใช้สกุลเงิน บาท


泰铢      
Tài zhū  
บาท ไทย 
THB Thailand

          

10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

越南社会主义共和国
Yuè nán shè huì zhǔ yì gòng hé guó
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ชื่อทางการ)  
Socialist Republic of Vietnam

หรือเรียกสั้นๆว่า

越南
Yuè nán
ประเทศเวียดนาม 
Vietnam

 ใช้สกุลเงิน ด่ง越南盾 
Yuè nán dùn 
ด่ง เวียดนาม 
VND Vietnam


💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...