23 มิถุนายน 2561

ศัพท์จีน วันละ20คำ EP 2
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

การแปลภาษาไทย

Jìng

1.เคารพ ;นอบน้อม尊敬
ต.ย.敬重
     Jìng zhòng
     เคารพนับถือ
2. ยื่น (อาหารหรือสิ่งของ)ให้ด้วยมรรยาทที่ดีงาม
  有礼貌地送上(饮食或物品)
ต.ย.敬你一杯酒
     Jìng nǐ yì bēi jiǔ
    ขอเชิญดื่มเหล้าสักแก้ว


精致
Jīng zhì

งดงามและละเอียดอ่อน精巧细致
ต.ย. 精致的花纹
      Jīngzhì de huāwén
      ลายที่งดงามและละเอียดอ่อน


家教
Jiā jiào

การสั่งสอนอบรมทางบ้าน
家长对子弟进行的关于道德、礼节的教育


抉择
Jué zé
(ภาษาหนังสือ) คัด คัดเลือก挑选;เลือก选择
ต.ย. 从速作出抉择
  Cóngsù zuòchū juézé
  คัดเลือกโดยเร็วที่สุด

决策
Jué cè

วางแผนและกำหนดวิธีการ
决定战略或策略


Jiāo

1.ส่ง; มอบ; ส่งมอบ ชำระ
把事物转移给有关方面; 
ต.ย.交税
     Jiāo shuì
     ชำระภาษี
2.คบค้าสมาคม คบเพื่อน คบหา结交;交往
ต.ย. 交朋友
        Jiāo péngyǒu
        คบเพื่อน


困扰
Kùn rǎo

ทำให้ยุ่งเหยิง ;ทำให้พบกับความยุ่งเหยิงและยากที่จะหลุดพ้น围困并搅扰;使处于困境而难以摆脱
ต.ย.这几天被一种莫名的烦乱所困扰
Zhè jǐ tiān bèi yìzhǒng mòmíng de fánluàn suǒ kùnrǎo
หลายวันมานี้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงอันมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้


连续
Lián xù

ต่อเนื่อง一个接一个
ต.ย. 连续开了四天会
       Liánxù kāile sì tiān huì
       ประชุมสี่วันติดต่อกัน


猛进
Měng jìn

ไม่กลัวความยากลำบาก มีความกล้าหาญที่จะไปต่อ ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
不怕困难,勇敢前进;很快地前进
ต.ย.突飞猛进
Tūfēi měngjìn
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว1.ร่าง 起草;
2.ออกแบบ 设计;
3.เลียนแบบ 模仿;
ต.ย. 模拟
      Mónǐ
       เลียนแบบ ลอกแบบ


确认
Què rèn

ยอมรับแน่ชัดต่อข้อเท็จจริง
明确承认;确定认可(事实、原则等)


企图
Qĭ

มุ่งหมาย ;คิดจะ(ใช้ในความหมายที่ไม่ดี)
图谋;打算(多含贬义)
ต.ย.  敌军企图逃跑,没能得逞
       Dí jūn qìtú táopǎo, méi néng déchěng
      ทหารข้าศึกคิดที่จะหลบหนีแต่ไม่ประสบความสำเร็จ


圣经
Shèng jīng

พระคัมภีร์ไบเบิล基督教的经典


Shǒu

อันดับแรก
第一;最高ตัวเขียนใหญ่ของ
数目的大写四


体现
Tǐ xiàn

หมายถึงสิ่งที่แสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์เฉพาะ,ลักษณะหรือจิตวิญญาณบางอย่าง
指某一事物具体地表现出某种现象、某种性质或精神
ต.ย.他的这种做法,体现了现代人的精神
Tā de zhè zhǒng zuòfǎ, tǐxiànle xiàndài rén de jīngshén
การปฏิบัติของเขา สะท้อนให้คนถึงจิตวิญญานของคนสมัยใหม่


违反
Wéi fǎn

ฝ่าฝืน ขัดต่อ不遵守ไม่สอดคล้อง不符合(法规、规程、规律等)


详细
Xiáng xì

ละเอียด ;ละเอียดรอบคอบ周密完备
 ต.ย.道理讲得很详细
        Dàolǐ jiǎng dé hěn xiángxì
         เหตุผลพูดได้อย่างละเอียดมาก


信心
Xìn xīn

ความมั่นใจ
相信自己的愿望或预料一定能够实现的心理.


Yóu

คล้อยตาม เชื่อฟัง顺随,听从
ต.ย.事不由已
     Shì bù yóujǐ
      เรื่องราวมิได้เป็นไปตามเจตจำนงของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...