22 มิถุนายน 2561

ศัพท์จีน วันละ 20 คำ ep1

คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
การแปลภาษาไทย

表现
Biǎo xiàn

1.การแสดงออก
表示出来;
2.การแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือสไตล์
表示出来的行为或作风
..
他的优点表现在许多方面
Tā de yōudiǎn biǎoxiàn zài xǔduō fāngmiàn
 จุดแข็งของเขาเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้าน班机
Bān jī


เที่ยวบิน
有固定的航线并按排定的时间起飞的飞机拜访
Bài fǎng

เยี่ยมเยียน
访问(带有敬意)
..
专程拜访
 Zhuānchéng bàifǎng
 ตั้งใจมาเยี่ยมเยียน


1.ขยับด้วยมือ เท้าหรือตะบองโดยการออกแรงเพื่อให้สิ่งนั้นๆเคลื่อนย้าย
手脚或棍棒等横着用力,使东西移动;
.. 
拨门
Bō mén
ขยับประตู
2.แบ่งสรรให้ 
分出一部分发给;调配
..   
拨款
Bōkuǎn
จัดสรรเงินให้成长
Chéng zhǎng

เติบโต
 向成熟的阶段发展;生长


草拟
Cǎo nǐ

ร่าง
起草;初步设计
..
草拟文件
Cǎonǐ wénjiàn
ร่างเอกสาร


รองอันดับที่สอง
次序在第二的;副的
..
次日
Cì rì
วันต่อไป วันถัดไป传达
Chuán dá

ถ่ายทอดความประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง
把一方的意思告诉给另一方
..
传达上级的指示
Chuándá shàngjí de zhǐshì
ถ่ายทอดคำชี้แจงของเบื้องบน多余
Duō yú

เกินความจำเป็น
不必要的
.
你这种担心完全是多余的
Nǐ zhè zhǒng dānxīn wánquán shì duōyú de
ความกังวลของคุณเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น


Dài
1.รอ等待
2.ต้องการ;
3.จะ ;กำลังคิดจะ打算
ต.ย.待说不说
     Dài shuō bù shuō
      จะพูดก็ไม่พูด

惰性
Duò xìng

1.ลักษณะที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตและนิสัยการทำงาน (จะเน้นไปในทางล้าหลัง)
不想改变生活和工作习惯的倾向(多指消极落后的)

2. ลักษณะเฉื่อย; นิสัยเฉื่อยอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้ารวมทั้งความเกียจคร้านและภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย

惰性是心理上的一种厌倦情绪,包括极端懒散和轻微的忧郁服从
Fú cóng

1.ปฏิบัติตาม
遵照;
2.เชื่อฟัง
听从
ต.ย. 
你的道理,我算服从你了!
Nǐ de dàolǐ, wǒ suàn fúcóng nǐ le!
เหตุผลของคุณ ทำให้ฉันยอมที่จะเชื่อฟังคุณ防止
Fáng zhǐ

ป้องกันไม่ให้เกิด; ระงับ(เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น)
预先设法制止(坏事发生)
ต.ย. 
防止交通事故
Fángzhǐ jiāotōng shìgù
ป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์勾勒
Gōu lè

อธิบายสภาพทั่วไปของสิ่งต่างๆด้วยปากกาและหมึกที่เรียบง่าย ;วาดเค้าโครง
用简单的笔墨描写事物的大致情况感触
Gǎn chù

ความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสกับสิ่งภายนอก
跟外界事物接触而引起的思想情绪观察
Guān chá

สังเกต ;สำรวจ
仔细察看(事物或现象)
ต.ย. 
观察问题
Guānchá wèntí
สังเกตปัญหา


衡量
Héng liáng 
Héng liang


พิจารณา
考虑; 
ชั่งน้ำหนักดู
估量;


汇款
Huì kuǎn

1.โอนเงิน 
把款汇出
ต.ย. 
他到银行汇款去了
Tā dào yínháng huìkuǎn qùle
เขาไปโอนเงินที่ธนาคาร

2.เงินที่โอนมา เงินที่โอนไป(โดยที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์) 
汇出或汇到的款项
ต.ย.  
收到一笔汇款
Shōu dào yì bǐ huìkuǎn
ได้รับเงินโอนจำนวนหนึ่ง


尽力
Jìn lì


ใช้ความพยายาม ใช้พลังงานทำให้ถึงที่สุด 
用一切力量


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...