22 มิถุนายน 2561

ศัพท์จีน วันละ 20 คำ ep1


คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
การแปลภาษาไทย
表现
Biǎo xiàn
1.การแสดงออก表示出来;
2.การแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือสไตล์
表示出来的行为或作风
..他的优点表现在许多方面
     Tā de yōudiǎn biǎoxiàn zài xǔduō fāngmiàn
      จุดแข็งของเขาเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้าน
班机
Bān jī
เที่ยวบิน有固定的航线并按排定的时间起飞的飞机
拜访
Bài fǎng
เยี่ยมเยียน访问(带有敬意)
..专程拜访
       Zhuānchéng bàifǎng
        ตั้งใจมาเยี่ยมเยียน
1.ขยับด้วยมือ เท้าหรือตะบองโดยการออกแรงเพื่อให้สิ่งนั้นๆเคลื่อนย้าย
手脚或棍棒等横着用力,使东西移动;
.. 拨门
       Bō mén
        ขยับประตู
2.แบ่งสรรให้ 分出一部分发给;调配
..   拨款
         Bōkuǎn
          จัดสรรเงินให้
成长
Chéng zhǎng
เติบโต
 向成熟的阶段发展;生长

草拟
Cǎo nǐ
ร่าง起草;初步设计
..草拟文件
      Cǎonǐ wénjiàn
       ร่างเอกสาร
รองอันดับที่สอง
次序在第二的;副的
..次日
      Cì rì
      วันต่อไป วันถัดไป
传达
Chuán dá
ถ่ายทอดความประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง
把一方的意思告诉给另一方
..传达上级的指示
      Chuándá shàngjí de zhǐshì
       ถ่ายทอดคำชี้แจงของเบื้องบน
多余
Duō yú
เกินความจำเป็น不必要的
.你这种担心完全是多余的
       Nǐ zhè zhǒng dānxīn wánquán shì duōyú de
        ความกังวลของคุณเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น
Dài
1.รอ等待
2.ต้องการ;
3.จะ ;กำลังคิดจะ打算
ต.ย.待说不说
     Dài shuō bù shuō
      จะพูดก็ไม่พูด
惰性
Duò xìng
1.ลักษณะที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตและนิสัยการทำงาน (จะเน้นไปในทางล้าหลัง)
不想改变生活和工作习惯的倾向(多指消极落后的)
2. ลักษณะเฉื่อย; นิสัยเฉื่อยอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้ารวมทั้งความเกียจคร้านและภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย
惰性是心理上的一种厌倦情绪,包括极端懒散和轻微的忧郁
服从
Fú cóng
1.ปฏิบัติตาม 遵照;
2.เชื่อฟัง听从
ต.ย. 你的道理,我算服从你了!
       Nǐ de dàolǐ, wǒ suàn fúcóng nǐ le!
        เหตุผลของคุณ ทำให้ฉันยอมที่จะเชื่อฟังคุณ
防止
Fáng zhǐ
ป้องกันไม่ให้เกิด; ระงับ(เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น)预先设法制止(坏事发生)
ต.ย. 防止交通事故
      Fángzhǐ jiāotōng shìgù
      ป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์
勾勒
Gōu lè
อธิบายสภาพทั่วไปของสิ่งต่างๆด้วยปากกาและหมึกที่เรียบง่าย ;วาดเค้าโครง
用简单的笔墨描写事物的大致情况
感触
Gǎn chù
ความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสกับสิ่งภายนอก
跟外界事物接触而引起的思想情绪
观察
Guān chá
สังเกต ;สำรวจ仔细察看(事物或现象)
ต.ย. 观察问题
     Guānchá wèntí
      สังเกตปัญหา
衡量
Héng liáng Héng liang

พิจารณา考虑; ชั่งน้ำหนักดู估量;

汇款
Huì kuǎn
1.โอนเงิน 把款汇出
ต.ย. 他到银行汇款去了
       Tā dào yínháng huìkuǎn qùle
        เขาไปโอนเงินที่ธนาคาร
2.เงินที่โอนมา เงินที่โอนไป(โดยที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์) 汇出或汇到的款项
ต.ย.  收到一笔汇款
       Shōu dào yì bǐ huìkuǎn
        ได้รับเงินโอนจำนวนหนึ่ง
尽力
Jìn lì

ใช้ความพยายาม ใช้พลังงานทำให้ถึงที่สุด 用一切力量

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ