14 มิถุนายน 2561

ประโยคภาษาจีนที่ผู้เรียนใช้บ่อยๆ



            มีใครมีคำถามอย่างมากมาย เวลาเข้าเรียนภาษาจีน หรือต้องการจะสื่อสารกับ 老师 แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยคไหนในการถามบ้างไหมคะ บทความนี้ได้รวบรวมประโยคที่เราๆเหล่านักเรียนจำเป็นที่ต้องใช้ในการถาม หรือสื่อสารกับ 老师 มาฝากค่ะ

1.          老师!早上好!
              Lǎoshī! Zǎoshang hǎo!
              สวัสดีตอนเช้าค่ะ(ครับ)คุณครู
             
2.          老师,请慢一点说,我来不及听。
              Lǎoshī, qǐng màn yìdiǎn shuō, wǒ láibují tīng.
              คุณครูคะ(ครับ) กรุณาพูดช้าๆ ฉันฟังไม่ทันค่ะ(ครับ)

3.          请您说慢一点儿。
              Qǐng nín shuō màn yì diǎnr.
              ช่วยพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
              
4.          请您再说一遍。
              Qǐng nín zài shuō yí biàn.
              ขอให้พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ (ครับ)
            
5.          请您再念一遍。
              Qǐng nín zài niàn yí biàn.
              ขอให้อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ(ครับ)
             
6.          这个字怎么读?
              Zhè ge zì zěnme dú?
              ตัวอักษรตัวนี้อ่านว่าอย่างไรคะ(ครับ)?
              
7.          这个词怎么读?
              Zhè ge cí zěnme dú?
              คำศัพท์คำนี้อ่านว่าอย่างไรคะ(ครับ)?
              
8.          这个词是什么意思?
              Zhè ge cí shì shén me yìsi?
              คำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอะไร?
              
9.          老师!这句话是什么意思?
              Lǎoshī! Zhè jù huà shì shénme yìsi?
              คุณครูคะ(ครับ)! ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ(ครับ)?

 10.       披上这个词语的拼音怎么写?
              “Pī shàng” zhè ge cí yǔ de pīn yīn zěn me xiě?
              คำศัพท์คำว่า “Pī shàng”จะเขียนเป็นพินอินยังไงคะ(ครับ) ?

11.        英文的    forgot “ 汉语怎么说?
              Yīngwén de “ forgot “hàn yǔ zěn me shuō?
              ภาษาอังกฤษคำว่า "ลืม" ภาษาจีนจะพูดว่ายังไงคะ (ครับ) ?
          
12.        这个词在什么地方?我找不到。
              Zhège cí zài shénme dìfāng? Wǒ zhǎo bù dào.
              คำนี้อยู่ที่ไหน ฉันหาไม่เจอ

13.        我还不懂。
              Wǒ hái bù dǒng.
              ฉันยังไม่เข้าใจ

14.        我懂了。
              Wǒ dǒng le
              ฉันเข้าใจแล้ว

15.        请翻译!
              Qǐng fānyì!
              กรุณาแปลด้วยค่ะ(ครับ)

16.        今天的作业是什么?
              Jīntiān de zuòyè shì shénme?
              การบ้านของวันนี้คืออะไร?
               
17.        老师!她/他病了,不能来上课。
              Lǎoshī! Tā/tā bìngle, bù néng lái shàngkè.
              คุณครูค่ะ(ครับ)! เธอป่วย ไม่สามารถมาเรียนได้
            
18.        老师!我忘了带作业。
              Lǎoshī! Wǒ wàng le dài zuòyè.
              ฉันลืมเอาการบ้านมา
             
19.        对不起,我迟到了。
              Duìbùqǐ, wǒ chídàole.
              ขอโทษค่ะ(ครับ)ดิฉัน(ผม)มาสาย
             
20.        谢谢老师!
              Xièxiè lǎoshī!
              ขอบคุณค่ะคุณครู!
              
21.        再见!
              Zàijiàn!
              ลาก่อน!
             
22.        明天见!
              Míngtiān jiàn!
              เจอกันวันพรุ่งนี้!

🍒🍒🍒🍒🍒


欢迎补充:ประโยคภาษาจีนที่ผู้เรียนใช้บ่อยๆ
          


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...