22 มิถุนายน 2561

เส้นขีดต่างๆของตัวหนังสือจีน汉字笔画เส้นขีดต่างๆของตัวหนังสือจีน
汉字笔画名称表

笔画 Bǐhuà
เส้นขีด
名称 Míngchēng
ชื่อ
列子 Lièzǐ
ตัวอย่าง

Héng
เส้นขวาง
一、 、丁


Shù
เส้นตั้ง
、正、Piě
เส้นลากซ้าย
、用 、齐


Diǎn
จุด
、火、

横折
Héng zhé
เส้นขวางหักลง
、品、

เส้นลากขวา
、爻、

เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวา
、冰 𡤼

横折钩
Héng zhé gōu
เส้นขวางหักลงงอซ้าย
月、 、匀

竖钩
Shù gōu
เส้นตั้งงอซ้าย
小、 水、


横撇
Héng piě
เส้นขวางลากซ้าย
水、 又、
横钩
Héng gōu
เส้นขวางงอลง
你、 了、
竖弯钩
Shù wān gōu
เส้นตั้งหักขวางอขึ้น
孔、 、已

撇折
Piě zhé
เส้นลากซ้ายหักขวาขึ้น
去、 公、

竖提
Shù tí
เส้นตั้งงอขวา
良、 以、
竖折
Shù zhé
เส้นตั้งหักขวายาว
、互、
撇点
Piě diǎn
เส้นลากซ้ายจุดยาว
、巡 、甾
竖折折钩
Shù zhé zhé gōu
เส้นตั้งหักขวาหักลงงอซ้าย
、弟、

斜钩
Xié gōu
เส้นเอียงขวางอขึ้น

、弋 、战

横撇弯钩
Héng piě wān gōu
เส้นขวางหักซ้ายเฉียงขวาหักซ้ายขึ้น
那、 队、

横折提
Héng zhé tí
เส้นขวาหักลงงอขวาขึ้น
、计、

弯钩
Wān gōu
เส้นโค้งงอซ้ายขึ้น
、狐、

横折弯钩
Héng zhé wān gōu
เส้นขวางหักลงหักขวางงอขึ้น
、几 、亢

竖弯
Shù wān
เส้นตั้งหักขวา
四、 西、

横折弯
Héng zhé wān
เส้นขวางหักลงหักขวา
、躲、

横折折折钩
Héng zhé zhé zhé gōu
เส้นขวางหักซ้ายหักขวาหักลงงอซ้ายขึ้น
、孕 、仍

横斜钩
Héng xié gōu
เส้นขวางหักลงเอียงขวางอขึ้น
、凤、

横折折撇
Héng zhé zhé piě
เส้นขวางหักซ้ายหักขวาลากซ้าย
、建 、汲

竖折撇
Shù zhé piě
เส้นตั้งหักขวาลากซ้าย
𧦮 𤓷

竖折折
Shù zhé  zhé
เส้นตั้งหักขวาหักลง
、卐、 𪔂

横折折
Héng zhé zhé
เส้นขวางหักลงหักขวามุมแหลม
、卍、

横折折折
Héng zhé zhé zhé
เส้นขวางหักลงหักขวาหักลง
凸、 𢫋 𠱂

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...