26 มิถุนายน 2561

รูปทรงเรขาคณิต 几何图形


คำศัพท์ภาษาจีน 
คำอ่านพินอิน
คำแปลภาษาไทย

几何图形
hé tú xíng

รูปทรงเรขาคณิต三角形
Sān jiǎo xíng


รูปสามเหลี่ยม


等边三角形/正三边形
Děng biān sān jiǎo xíng/Zhèng sān biān xíng

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า等腰三角形
Děng yāo sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 不等边三角形
Bù děng biān sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า


直角三角形
Zhí jiǎo sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก钝角三角形
Dùn jiǎo sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 

锐角三角形
Ruì jiǎo sān jiǎo xíng

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม


四边形
biān xíng

รูปสี่เหลี่ยม


平行四边形
Píng xíng sì biān xíng

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


菱形
Líng xíng

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


矩形
xíng

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


正方形
Zhèng fāng xíng

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


Yuán

รูปวงกลม


椭圆
Tuǒ yuán

รูปวงรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...