12 มิถุนายน 2561

การเปลี่ยนเสียงของ “ 不 (Bù) ”และ “ 一 (Yī ) ”การเปลี่ยนเสียงของ   不 ()  มี 2 กรณีในการเปลี่ยนเสียงคือ

1.เมื่อตัว ที่ตามหลัง () เป็นเสียงที่ 4 หรือ จากเดิมที่เป็นเสียงที่  4  อยู่แล้ว แต่ถูกให้เปลี่ยนให้เป็นเสียงเบา  ให้อ่าน  () เป็นเสียงที่ 2  เช่น

不是 Bú shì  ไม่ใช่
不谢 Bú xiè  ไม่เป็นไร / ไม่ต้องขอบคุณ
不用  yòng ไม่ต้อง
不在  zài  ไม่อยู่
不会  huì  ไม่สามารถ
不怕   ไม่กลัว
不见  jiàn  ไม่พบ
不信   xìn  ไม่เชื่อ
不但   dàn  ไม่เพียงแต่
不必  ไม่จำเป็น
不料  liào คาดไม่ถึง /  คิดไม่ถึง

2.เมื่อตัวที่ตามหลัง ) เป็นเสียงที่ 1, 2 หรือ เสียงที่ 3 คำว่า ()   จะยังคงอ่านเป็นเสียงที่ 4  เหมือนเดิม เช่น

       不高 Bù gāo ไม่สูง
不来  lái ไม่มา
不同  tóng แตกต่าง
不行 Bù xíng ไม่ได้
不能  néng ไม่สามารถ
不给 Bù gěi  ไม่ให้  
不想  xiǎng ไม่อยาก
不可  kě  เป็นไปไม่ได้ /ต้องไม่
不肯  kěn ไม่ยินยอม  /ไม่เต็มใจ

การเปลี่ยนเสียงของ   ()”   มี 2 กรณีในการเปลี่ยนเสียงคือ

1.เมื่อตัวที่ตามหลัง  ()   เป็นเสียงที่4 หรือ จากเดิมที่เป็นเสียง  4  อยู่แล้ว แต่ถูกให้เปลี่ยนให้เป็นเสียงเบา  ให้อ่าน เป็นเสียงที่ 2 เช่น

 一个 Yí gè  หนึ่งชิ้น  /หนึ่งอัน
一块 Yí kuài ด้วยกัน
一共   gòng ทั้งหมด
一向   xiàng ตลอดมา / อย่างต่อเนื่อง
一定 Yí ding แน่นอน
一半 Yí bàn ครึ่งหนึ่ง
一样 Yí yàng เหมือนกัน / ไม่แตกต่าง

2.เมื่อตัวที่ตามหลัง () เป็นเสียงที่ 1, 2 หรือ เสียงที่ 3 คำว่า จะถูกอ่านเป็นเสียงที่ 4 เช่น

一些  xiē  บางส่วน
一天  tiān  หนึ่งวัน
        一般 Yì bān ทั่วไป
一年 Yì nián หนึ่งปี
一条 Yì tiáo หนึ่งชิ้น / หนึ่งตัว (ลักษณะนาม)
一起 Yì qǐ ด้วยกัน
一点 Yì diǎn นิดหน่อย
一百 Yì bǎi หนึ่งร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...