31 สิงหาคม 2561

เรียนศัพท์จีนจากสุภาษิตฝรั่ง ตอนที่ 2เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสุภาษิตฝรั่งกันต่อค่ะ


Time and tide wait for no man.
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
岁月不待人
(Suì yuè bú dài rén)


Out of sight,out of mind.
สิ่งใดที่พ้นสายตาไปแล้ว เรามักจะลืม หรือ ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง 
眼不见 ,心不烦
(Yǎn bùjiàn, xīn bù fán)
离久情疏
(Lí jiǔ qíng shū)Don’t build castle in the air.
อย่าสร้างวิมานในอากาศ หรือ อย่ามโน หรือจะหมายถึงฝันกลางวัน ซี่งความหมายก็จะเหมือนกันที่ว่า ฝันหรือหวังในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นความจริงได้
筑空中楼阁
(Zhù kōng zhōng lóu )
做白日梦
(Zuò bái rì mèng )Still water runs deep.
น้ำนิ่งไหลลึก คือ คนเงียบๆมีท่าทางหงิมๆ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น แต่บางทีอาจเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้ง เก่ง ฉลาด
大智若愚 
(Dà zhì ruò yú)A bird in the hand is worth two in the bush.
นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนก สองตัวในพุ่มไม้ หมายความว่า ของเราที่ได้มาแล้วแม้จะน้อย แต่ก็มีค่าเท่ากับของที่มากกว่าแต่ยังไม่ได้มา หรือตามสุภาษิตไทยที่ว่า กำขี้ดีกว่ากำตด
双鸟在林不如一鸟在手
(Shuāng niǎo zài lín bù rú yì niǎo zài shǒu)None so blind as those that will not see.
ไม่มีใครตาบอดเท่ากับคนที่ไม่ยอมเห็น ซึ่งหมายถึง คนโง่ทีไม่ยอมฟังเหตุผล ก็เหมือนกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
视而不见的人是真瞎子
(Shì ér jiàn de rén shì zhēn xiā zi)Blood is thicker than water.
เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ญาติพี่น้องมีความสำคัญกว่าความสัมพันธ์กับคน

ภายนอก
血浓于水
(Xuè nóng yú shuǐ)Live not to eat, but eat to live.
กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
人吃饭是为了活着,但活着不是为了吃饭
(Rén chī fàn shì wèi le huó zhe, dàn huó zhe bù shì wèi le chī fàn)What is worth doing, is worth doing well.
การใดที่คุ้มที่จะทำก็ควรทำให้เต็มที่
任何值得做的事就值得把它做好
(Rèn hé zhí dé zuò de shì jiù zhí dé bǎ tā zuò hǎo)Prevention is better than cure.
กันไว้ดีกว่าแก้
防患于未然
(Fáng huàn yú wèi rán)Music is a universal language of mankind.
ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ
音乐是人类通用语言
(Yīn yuè shì rén lèi tōng yòng yǔ yán)When the cat is away, the mice play.
แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง หมายความว่า เมื่อผู้ใหญ่หรือผู้ควบคุมไม่อยู่ เด็กหรือผู้ที่ถูกควบคุมก็จะระรื่น รื่นเริง
猫儿不在,鼠儿成精
(Māo er bú zài, shǔ er chéng jīng)
山中无老虎 ,猴子称大王
(Shān zhōng wú lǎo hǔ, hóu zi chēng dà wáng)Love is blind.
ความรักทำให้คนตาบอด หมายถึง คนที่กำลังมีความรักมักจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปได้
爱情使人盲目
(Ài qíng shǐ rén máng )He who has never tasted bitterness does not know what is sweet.
ผู้ที่ไม่เคยรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานคืออะไร
没有尝过苦的人,不知道什么是甜
(Méi yǒu cháng guò kǔ de rén, bù zhī dào shén me shì tián)Gray hair is a sign of age,not of wisdom.
ผมสีเทาเป็นสัญลักษณ์ของความชรา  ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความฉลาด หมายความว่า ความแก่ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะทำให้คนคนนั้นฉลาดขึ้น
白发是年龄的标志,不是智慧的标志
(Bái fà shì nián líng de biāo zhì, bú shì zhì huì de biāo zhì)Do as Romans do when you are in Rome.
จงทำตัวเหมือนชาวโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม หรือที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม
入乡随俗
( xiāng suí ) Barking dogs seldom bite.
สุนัขเห่ามักไม่กัด หมายความว่า ผู้ที่วางท่าน่ากลัวอาจไม่มีพิษสงอย่างที่เห็นก็ได้
吠犬不咬人
(Fèi quǎn bù yǎo rén)You cannot teach old dogs new tricks.
ไม้แก่ดัดยาก เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆให้สุนัขแก่ได้
老狗学不出新把戏
(Lǎo gǒu xué bù chū xīn bǎ )


 While there is life, there is hope.
ตราบใดที่ยังมีชีวิต ก็ย่อมมีความหวัง
只要活着,就有希望
(Zhǐ yào huó zhe, jiù yǒu xī wàng)
息若存 希望不灭
(Xī ruò cún, xī wàng bù miè)You will reap as you sow.
ท่านหว่านพืชใดก็ย่อมได้ผลของพืชนั้น
一分耕耘,一分收获
(Yì fēn gēng yún, yì fēn shōu huò)Courage lost, all lost.
ถ้าหมดกำลังใจเมื่อใดก็เท่ากับว่า หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
失去勇气,失去一切
(Shī qù yǒng qì, shī qù yí qiè)
 สำหรับ “เรียนศัพท์จีนจากสุภาษิตฝรั่ง ตอนที่ 1 ”

 https://www.diarybyonnie.com/2018/08/blog-post_28.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...