18 สิงหาคม 2561

คำตรงข้ามที่เจอบ่อยๆ 反义词


มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นคำตรงกันข้ามกันค่ะ


 Ài รัก     Hèn เกลียด
笑 Xiào หัวเราะ      ร้องไห้
Bái  ขาว —   Hēi ดำ
ไป  —   Lái มา
进 Jìn เข้า  Chū ออก
  Jìn ใกล้    Yuǎn ไกล
   Cháng ยาว  Duǎn สั้น
   Pàng อ้วน —   Shòu ผอม
  Qián หน้า     Hòu หลัง
 Zhēn  จริง    Jiǎ ปลอม
   Nán ผู้ชาย      ผู้หญิง
 Hǎo ดี     Huài เลว
喜 ดีใจ —   Bēi เสียใจ
 Zuǒ ซ้าย    Yòu ขวา
 Héng   แนวนอน   Shù แนวตั้ง
  Jiù เก่า  Xīn ใหม่
   Màn ช้า   Kuài เร็ว
  Mǎi ซื้อ    Mài ขาย
  Qīng เบา   Zhòng หนัก
  Yìng แข็ง  Ruǎn  อ่อน
  Lǎo อายุมาก  Yòu อายุน้อย
  Xiāng หอม  Chòu เหม็น
  Báo บาง   Hòu หนา
  Duì ถูก  Cuò ผิด
先 Xiān ก่อน  Hòu หลัง
  ขม      Tián หวาน
淡 Dàn จืด  Nóng เข้มข้น
 Měi  สวย  Chǒu  ขี้เหร่
单 Dān เดี่ยว  Shuāng  คู่
 Gōng ส่วนรวม   ส่วนตัว 
  Fǎn ด้านกลับ    Zhèng ด้านหน้า
胜 Shèng ชนะ    Bài แพ้
  Shěng ประหยัด   Fèi สิ้นเปลือง
同 Tóng เหมือน    แตกต่าง
深 Shēn ลึก    Qiǎn ตื้น
 Fēn แยก     รวม
呼    หายใจออก   หายใจเข้า
 Gǎn กล้า   กลัว
开 Kāi เปิด   Guān ปิด
  Nèi ข้างใน  Wài ข้างนอก
饿  È หิว 饱 Bǎo อิ่ม
黑暗  Hēi  àn มืด 明亮 Míng liàng สว่าง
  Dòng ขยับ   Jìng นิ่ง
   Zhuàn กำไร  Péi ขาดทุน
  Xián ว่าง  Máng ยุ่ง
 Lěng หนาว   ร้อน
满 Mǎn  เต็ม  Kōng ว่าง
  ได้รับ  Shī สูญเสีย
Tóu หัว  Wěi หาง
  ดึง 推 Tuī ผลัก
早 Zǎo เช้า   Wǎn สาย
穿 Chuān สวม 脱 Tuō ถอด
 Tūn กลืน    คาย
 Shàng บน / เหนือ 下 Xià ล่าง / ใต้
  Duō มาก 少 Shǎo น้อย
 ใหญ่  Xiǎo เล็ก
 Huó เป็น    ตาย
 Fēi บิน   เกาะ
  ถอน /   Zhòng / Zāi ปลูก
干净  Gān jìng สะอาด 肮脏 Āng zāng สกปรก
光滑  Guāng huá เรียบ / เกลี้ยงเกลา 粗糙 Cū cāo หยาบ / ขรุขระ
   ต่ำ  Gāo สูง
高 Gāo  สูง  Ǎi เตี้ย
难 Nán ยาก 容易 Róng yì ง่าย
白天  Bái tiān กลางวัน 晚上 Wǎn shang กลางคืน
   Dùn ทื่อ /  Jiān / Lì แหลม / คม
   Gān แห้ง 湿 Shī เปียก / ชื้น
安静  Ān jìng เงียบ 吵闹 Chǎo nào ดัง
勤劳 Qín láo ขยัน 懒惰 Lǎn duò ขี้เกียจ
宽阔  Kuān kuò กว้าง 狭窄 Xiá zhǎi แคบ
楼上   Lóu shàng ชั้นบน 楼下 Lóu xià ชั้นล่าง
建设  Jiàn shè สร้าง 破坏 Pò huài ทำลาย
  Pín จน รวย
Jǐn คับ Sōng หลวม
Yǒu มี ไม่มี
Shēng ลอยขึ้น Jiàng ตกลง
Shēng ดิบ Shú สุก
Jìn เดินหน้า退 Tuì ถอยหลัง
Zhèng ตรง Wāi เอียง
Shàn ดีงาม恶 È เลวร้าย
凹 Āo เว้า นูน
Yīn มูลเหตุ Guǒ ผลลัพธ์
Gōng ตัวผู้ ตัวเมีย
Shì ใช่ Fēi ไม่ใช่
Suō หด Zhàng ขยาย
Gōng โจมตี Shǒu ปกป้อง
Yuán กลม Fāng เหลี่ยม
含糊  Hán hú คลุมเครือ清楚 Qīng chǔ ชัดเจน
成功 Chéng gōng สำเร็จ失败 Shī bài ล้มเหลว
正确 Zhèng què ถูกต้อง错误 Cuò wù ผิดพลาด
赞美 Zàn měi ชมเชย贬责 Biǎn zé ตำหนิ
文明 Wén mín มีอารยธรรม野蛮 Yě mán ป่าเถื่อน
小心 Xiǎo xīn ระมัดระวัง粗心 Cū xīn ประมาท , สะเพร่า
乐观 Lè guān มองโลกในแง่ดี悲观 Bēi guān มองโลกในแง่ร้าย
安全Ān quán ปลอดภัย危险 Wēi xiǎn อันตราย
愚笨 Yú bèn โง่เขลา聪明 Cōng míng ฉลาด
天然 Tiān rán เกิดโดยธรรมชาติ人造 Rén zào ทำด้วยฝีมือมนุษย์
开始 Kāi shǐ เริ่มต้น结束 Jié shù สิ้นสุด / จบ
简单 Jiǎn dān เรียบง่าย复杂 Fù zá ซับซ้อน
快乐 Kuài lè มีความสุข忧愁 Yōu chóu เป็นทุกข์
喜欢 Xǐ huān ชอบ讨厌 Tǎo yàn เบื่อหน่าย / ไม่ชอบ
如愿 Rú yuàn สมหวัง失望 Shī wàng ผิดหวัง
增加 Zēng jiā เพิ่มขึ้น减少 Jiǎn shǎo ลดลง
方便 Fāng biàn สะดวก麻烦 Má fán ลำบาก / ยุ่งยาก
醒来 Xǐng láiตื่น睡觉 Shuì jiào หลับ
悲伤 Bēi shāng โศกเศร้า喜悦 Xǐ yuè เบิกบานใจ
被动 Bèi dòng ฝ่ายถูกกระทำ主动 Zhǔ dòng ฝ่ายกระทำ

💕💕💕💕💕💕💕💕💕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...