21 สิงหาคม 2561

สมาชิกในครอบครัว 家庭成员
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

คำแปลภาษาไทย
爷爷
Yé ye

ปู่
奶奶
Nǎi nai

ย่า
公婆
Gōng

คุณปู่และคุณย่า
爸爸
Bà ba

พ่อ (เป็นคำเรียกที่ใช้เรียกคุณพ่อ)
/外公/外祖父
Lǎo yé / Wài gōng / Wài zǔ fù

ตา (พ่อของแม่)
姥姥/外婆/外祖母
Lǎo lao / Wài pó /Wài zǔ mǔ

ยาย (แม่ของแม่)
妈妈
Mā ma
แม่ (เป็นคำเรียกที่ใช้เรียกคุณแม่)
哥哥
Gē ge

พี่ชาย
姐姐
Jiě jie

พี่สาว
弟弟
Dì di

น้องชาย
妹妹
Mèi mei

น้องสาว
太婆
Tài

ทวดย่า (ซึ่งเป็นแม่ของย่า)

大姑
Dà gū

ป้าใหญ่

二姑
Èr gū

ป้ารอง

小姑
Xiǎo gū 

อา (น้องสาวของสามี )

姑夫
Gū fū

ลุง(ที่เป็นสามีของป้า) / อาเขย
姑姑
Gū gu

ป้า (ที่เป็นพี่สาวของพ่อ)/ อาหญิง
伯伯 /
Bóbo / Dà yé

ลุง
伯公
Bó gōng
ลุงปู่(ที่เป็นคุณลุงของคุณพ่อ) /ลุงปู่(ที่เป็นลุงของสามี)

伯母
Bó mǔ

ป้า(ภรรยาของคุณลุง)
叔叔
Shū shu

อา (ซึ่งเป็นน้องชายของคุณพ่อ)
婶婶
Shěn shen

อาสะใภ้ (ซึ่งเป็นภรรยาของอาผู้ชาย)
舅舅
Jiù jiu

น้าชาย (น้องชายของแม่) ลุง(ซึ่งเป็นพี่ชายของแม่)
Jiù mā
ป้า (หมายถึงภรรยาของลุงที่เป็นพี่ชายของแม่) /น้าสะใภ้(ภรรยาของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่)
Yí mā

น้าสาว(ที่แต่งงานแล้วและเป็นน้องของแม่)
姨母
Yí mǔ
น้า (ที่เป็นน้องสาวของแม่) /ป้า(ที่เป็นพี่สาวของแม่)

姨父
Yí fu

น้าเขย/ ลุงเขย
堂兄
Táng xiōng

ลูกพี่ลูกน้องชาย (คนโต)

堂弟
Táng dì

ลูกพี่ลูกน้องชาย (คนเล็ก)
堂姐
Táng jiě

ลูกพี่ลูกน้องหญิง (คนโต)
堂妹
Táng mèi

ลูกพี่ลูกน้องหญิง(คนเล็ก )

嫂子
Sǎo zi

พี่สะใภ้
弟妹
Dì mèi

น้องสะใภ้
姐夫
Jiě fū

พี่เขย
妹夫
Mèi fū

น้องเขย
女婿 
Nǚ  

ลูกเขย
媳妇
Xí fù

ลูกสะใภ้
婆媳

แม่ผัวกับลูกสะใภ้
孙子/  外甥
Sūn zi  /Wài shēng

หลานชาย
孙女/外甥女
Sūn nǚ / Wài sheng nǚ

หลานสาว
义母
Yì mǔ

แม่บุญธรรม

侄子
Zhí zi

หลานชายตา
侄女
Zhí nǚ

หลานสาวอา
岳父 /岳丈
Yuè fù /Yuè zhàng

พ่อตา
岳母
Yuè mǔ

แม่ยาย


💗💗💗💗💗💗💗💗💗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...