5 สิงหาคม 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกส่วนต่างๆของต้นไม้ 树木各个部位的名称คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
คำแปลภาษาไทย
树木
Shù mù

ต้นไม้

树叶
Shù yè

ใบไม้

叶脉
Yè mài

เส้นใบของใบไม้

Huā

ดอก

花蕾
Huā lěi

ดอกตูม

果子
Guǒ zi

ผล


หนาม
树皮
Shù pí

เปลือกไม้
树枝
Shù zhī

กิ่งไม้

幼枝/小枝
Yòu zhī / Xiǎo zhī

กิ่งอ่อน

粗枝/大枝
Cū zhī / Dà zhī

กิ่งไม้ใหญ่

Jīng
ก้าน

树干
Shù gàn

ลำต้น

Gēn

ราก
/
Yá / Miáo

หน่ออ่อน

种子
Zhǒng zǐ

เมล็ด /เมล็ดพันธุ์

胶汁
Jiāo zhī

ยางไม้

年轮
Nián lún

วงปี(ต้นไม้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...