27 กรกฎาคม 2562

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - ระหว่างทางกลับบ้าน


ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  - ระหว่างทางกลับบ้าน


我正在回家!
Wǒ zhèngzài huí jiā
ฉันกำลังจะกลับบ้าน


我正在路上!
Wǒ zhèngzài lùshàng
ฉันกำลังอยู่บนท้องถนน


高峰时期交通总是堵得厉害。
Gāo fēng shí qī jiāo tōng zǒng shì dǔ dé lì hài.
การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนมักจะติดเสมอ


现在是高峰时期,交通很拥挤。
Xiàn zài shì gāo fēng shí qī, jiāo tōng hěn yǒngjǐ.
ตอนนี้เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การจราจรก็จะหนาแน่นมาก


但是,现在是晚上下班高峰时间。
Dàn shì xiàn zài shì wǎn shàng xià bān gāo fēng shí jiān.
แต่ตอนนี้มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนในเวลากลางคืนนะ


我真的很讨厌遇上交通堵塞。
Wǒ zhēn de hěn tǎo yàn yù shàng jiāo tōng dǔ sè.
ฉันเกลียดการจราจรที่ติดขัดจริงๆ


公共汽车非常拥挤。
Gōnggòng qìchē fēicháng yǒngjǐ.
คนแน่นมากบนรถเมล์  


真好!我们可以上公共汽车。
Zhēn hǎo! Wǒmen kěyǐ shàng gōnggòng qìchē.
ดีนะที่เราขึ้นรถเมล์กันได้ 


我需要去买一些东西。
Wǒ xū yào qù mǎi yì xiē dōng xi.
ฉันต้องการซื้อของบางอย่าง


我必须在下班回家路上买点东西。
Wǒ bì xū zài xià bān huí jiā lù shàng mǎi diǎn dōng xi.
ฉันต้องซื้อของบางอย่างระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน


晚上该做什么菜呢?
Wǎn shang gāi zuò shén me cài ne?
ฉันจะทำอะไรเป็นอาหารเย็นดี  


你晚饭做了什么?
Nǐ wǎn fàn zuò le shén me?
คุณทำอาหารเย็นเป็นอะไร


我想准备一顿家常晚餐。不知道该做些什么。
Wǒ xiǎng zhǔn bèi yí dùn jiā cháng wǎn cān. Bù zhī dào gāi zuò xiē shén me.
ฉันอยากจะทำอาหารเย็นเองที่บ้าน ฉันไม่รู้ควรจะทำอะไรกินดี


 晚上一个人的晚餐该吃什么好呢?
Wǎn shang yī gè rén de wǎncān gāi chī shénme hǎo ne?
อาหารค่ำสำหรับกินคนเดียวควรจะกินอะไรดี 


我回家了!/ 我回来了!
Wǒ huí jiāle /Wǒ huílái le
ฉันกลับมาแล้ว

你今天过得怎么样。
Nǐ jīntiānguò dé zěnme yàng.
วันนี้เป็นยังไงบ้าง  


你今天过得好吗? 希望你过得很好。
Nǐ jīntiānguò dé hǎo ma? Xīwàng nǐguò dé hěn hǎo
วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง ฉันหวังว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดี


今天在学校过得如何?
Jīntiān zài xuéxiàoguò dé rúhé?
วันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง 


我的零食在哪裡?
 Wǒ de língshí zài nǎlǐ?
ของว่างอยู่ที่ไหน  


先洗洗你的手!
Xiān xǐ xǐ nǐ de shǒu
ล้างมือก่อนนะ 


我正在去补习学校的路上。
Wǒ zhèngzài qù bǔxí xuéxiào de lùshàng.
ฉันกำลังจะไปโรงเรียนกวดวิชา 


我去补习学校了!
Wǒ qù bǔxí xuéxiàole
ฉันไปโรงเรียนกวดวิชา


我要上补习班。
Wǒ yào shàng bǔxí bān.
ฉันต้องการไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา


我今天有足球训练。
Wǒ jīntiān yǒu zúqiú xùnliàn.
วันนี้ฉันมีซ้อมฟุตบอล  


天黑前回家!
Tiān hēi qián huí jiā
กลับบ้านก่อนมืดนะ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...