31 สิงหาคม 2562

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ปาก ริมฝีปาก

รูปภาพจาก pixabay.com

嘴 Zuǐ ปาก  Mouth
口 Kǒu ปาก โดยทั่วไปจะเรียกว่า嘴 Zuǐ Mouth
嘴巴 Zuǐbā ปาก  Mouth
嘴唇 Zuǐchún ริมฝีปาก Lip
润唇膏 Rùn chúngāo ลิปบำรุงริมฝีปาก / ลิปบาล์ม Lip Balm
唇笔刷 Chún bǐ shuā พู่กันทาปาก   หรือ แปรงสำหรับทาปาก Lip Brush
唇线笔 Chún xiàn bǐ ดินสอเขียนขอบปาก หรือ ลิปไลเนอร์ Lip liner 
唇釉 Chún yòu ลิปกรอส Lip gloss
唇蜜 Chún mì ลิปกรอส Lip gloss
唇彩 Chúncǎi ลิปกรอส Lip gloss
唇膏 Chúngāo ลิปสติก Lipstick
口红 Kǒuhóng ลิปสติก lipstick
唇裂 Chúnliè ปากแหว่ง Cleft lip
兔唇 Tùchún ปากแหว่ง Cleft lip
唇吻 Chúnwěn จูบปาก Lip kiss
口腔 Kǒuqiāng  ช่องปาก Oral cavity
口角 Kǒujiǎo มุมปาก Corner of the mouth
口臭 Kǒuchòu  กลิ่นปาก ปากเหม็น ปากมีกลิ่น Bad breath
路口 Lùkǒu ปากทาง Intersection
巷口 Xiàng kǒu  ปากซอย  Lane
瓶口 Píng kǒu ปากขวด Top of a bottle
口福 Kǒufú ลาภปาก  The luck to eat sth. Delicious
口惠而实不至 Kǒuhuì ér shí bú zhì การช่วยเหลือที่เป็นแค่ลมปาก แต่ความจริงคือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างไร Make a promise and not keep it
口紧 Kǒu jǐn ปากหนัก  / ปิดปากเงียบ Closemouthed / Tight-lipped
口蜜腹剑 Kǒumìfùjiàn ปากหวานก้นเปรี้ยว / ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ A honey tongue, a heart of gall
口哨儿 Kǒushàor การผิวปาก Whistle
吹口哨儿 Chuī kǒushàor ผิวปาก Whistle


 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ