31 สิงหาคม 2562

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ปาก ริมฝีปาก

รูปภาพจาก pixabay.com

嘴 Zuǐ ปาก  Mouth


口 Kǒu ปาก โดยทั่วไปจะเรียกว่า嘴 Zuǐ Mouth

嘴巴 Zuǐbā ปาก  Mouth


嘴唇 Zuǐchún ริมฝีปาก Lip


润唇膏 Rùn chúngāo ลิปบำรุงริมฝีปาก / ลิปบาล์ม Lip Balm


唇笔刷 Chún bǐ shuā พู่กันทาปาก   หรือ แปรงสำหรับทาปาก Lip Brush


唇线笔 Chún xiàn bǐ ดินสอเขียนขอบปาก หรือ ลิปไลเนอร์ Lip liner 


唇釉 Chún yòu ลิปกรอส Lip gloss


唇蜜 Chún mì ลิปกรอส Lip gloss


唇彩 Chúncǎi ลิปกรอส Lip gloss


唇膏 Chúngāo ลิปสติก Lipstick


口红 Kǒuhóng ลิปสติก lipstick


唇裂 Chúnliè ปากแหว่ง Cleft lip


兔唇 Tùchún ปากแหว่ง Cleft lip


唇吻 Chúnwěn จูบปาก Lip kiss


口腔 Kǒuqiāng  ช่องปาก Oral cavity


口角 Kǒujiǎo มุมปาก Corner of the mouth


口臭 Kǒuchòu  กลิ่นปาก ปากเหม็น ปากมีกลิ่น Bad breath


路口 Lùkǒu ปากทาง Intersection


巷口 Xiàng kǒu  ปากซอย  Lane


瓶口 Píng kǒu ปากขวด Top of a bottle


口福 Kǒufú ลาภปาก  The luck to eat sth. Delicious


口惠而实不至 Kǒuhuì ér shí bú zhì การช่วยเหลือที่เป็นแค่ลมปาก แต่ความจริงคือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างไร Make a promise and not keep it


口紧 Kǒu jǐn ปากหนัก  / ปิดปากเงียบ Closemouthed / Tight-lipped


口蜜腹剑 Kǒumìfùjiàn ปากหวานก้นเปรี้ยว / ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ A honey tongue, a heart of gall


口哨儿 Kǒushàor การผิวปาก Whistle


吹口哨儿 Chuī kǒushàor ผิวปาก Whistle
 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...