ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึงความรักที่มีต่อคุณ 表达爱你的句子

 รูปภาพจาก pixabay.com
คำบอกรัก นอกจากคำว่า 我爱你 (Wǒ ài nǐ) ฉันรักคุณ ( I love you) ที่เราได้ยินและใช้บ่อยๆแล้ว ก็ยังมีคำอีกมากมายที่จะพูดออกไปถึงความรู้สึกจากหัวใจของเรา  ไปดูกันว่ามีคำไหนที่เราสามารถเลือกไปใช้ในแต่ละสถานการณ์กันค่ะ


我爱你
Wǒ ài nǐ
ฉันรักคุณ  
I love you


爱你哦!
Ài nǐ ò!
รักนะ 
Love ya!


我完全被你迷住了
Wǒ wán quán bèi nǐ mí zhù le
ฉันหลงเสน่ห์คุณโดยสิ้นเชิง 
I’m totally into you.


我珍惜你!
Wǒ zhēn xī nǐ!
ฉันรักเธอ(รักแบบเห็นคุณค่าในตัวเรา) 
I cherish you.


我为你疯狂!
Wǒ wèi nǐ fēng kuáng
ฉันรักเธอ (รักจนจะบ้า) 
I’m crazy about you.


我爱上了你!
Wǒ ài shàng le nǐ!
ฉันตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว! 
I fall in love with you!


我迷恋你!
Wǒ mí liàn nǐ!
ฉันหลงรักคุณ 
I’m infatuated with you.


我对你有好感。
Wǒ duì nǐ yǒu hǎo gǎn.
ฉันสนใจคุณ 
I've got a thing for you.


我喜欢你!
Wǒ xǐ huān nǐ!
ฉันชอบเธอ 
I like you.


你是我心爱的人!
Nǐ shì wǒ xīn ài de rén!
คุณเป็นที่รักของฉัน! 
You are my beloved!


你是我的宝贝。
Nǐ shì wǒ de bǎo bèi.
เธอคือสุดที่รักของฉัน  
You’re my baby.


我想我爱上你了。
Wǒ xiǎng wǒ ài shàng nǐ le.
ฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักเธอเข้าแล้วล่ะ  
I think I'm in love with you.


我是打心底爱你的。
Wǒ shì dǎ xīn dǐ ài nǐ de
ฉันรักคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ /ฉันรักคุณสุดหัวใจ  
I love you from the bottom of my heat.


我对你的感觉不错。
Wǒ duì nǐ de gǎn jué bú cuò.
ฉันรู้สึกดีกับเธอนะ 
I have felling for you.

 รูปภาพจาก pixabay.com


我是你的 
Wǒ shì nǐ de
ฉันเป็นของเธอ 
I’m  yours.


我对你不仅仅是朋友。
Wǒ duì nǐ bùjǐn jǐn shì péngyǒu.
ฉันคิดกับเธอมากกว่าเพื่อน 
I think of you as more than a friend.


我希望我和你不仅仅是朋友。
Wǒ xīwàng wǒ hé nǐ bùjǐn jǐn shì péngyǒu.
ฉันหวังว่าเราจะเป็นมากกว่าเพื่อน  
I hope that I am not just a friend with you.


我喜欢你很久了。
Wǒ xǐhuān nǐ hěnjiǔle.
ฉันชอบเธอมานานแล้ว 
I’ve had a crush on you for a long time.


我觉得你就是我要找的那个人。
Wǒ juédé nǐ jiùshì wǒ yào zhǎo dì nàgè rén.
ฉันคิดว่าเธอคือคนที่ใช่ 
I think you’re the one.


 全心全意爱你!
Quánxīnquányì ài nǐ!
ฉันรักเธอสุดหัวใจ(จนทุ่มเทให้ได้ทั้งชีวิต
I’m devoted to you.


我不能没有你。
Wǒ bùnéng méiyǒu nǐ.
ฉันอยู่ไม่ได้หากไม่มีเธอ 
I can’t live without you.


是你偷走了我的心。
Shì nǐ tōu zǒule wǒ de xīn.
เป็นคุณที่ขโมยหัวใจของฉันไป 
You stole my heart.


我喜欢在你身边。
Wǒ xǐhuān zài nǐ shēnbiān.
ฉันชอบที่จะอยู่เคียงข้างคุณ 
I love being around you


跟你在一起我很开心。
Gēn nǐ zài yìqǐ wǒ hěn kāixīn.
ฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้เธอ 
I’m so happy being around you.


我需要你在我身边 
Wǒ xūyào nǐ zài wǒ shēnbiān.
ฉันต้องการมีเธออยู่เคียงข้างฉันตลอดไป 
I need you by me side.


我永远爱你。
Wǒ yǒngyuǎn ài nǐ.
ฉันรักเธอตลอดไป 
l love you forever.


我的心里只有你。
Wǒ de xīnlǐ zhǐyǒu nǐ
ในใจของฉันมีแต่คุณ 
There is no other.


我无法忘记你。
Wǒ wúfǎ wàngjì nǐ.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้ 
I can’t get over you.


离开你让我无法喘息。
Líkāi nǐ ràng wǒ wúfǎ chuǎnxī.
ฉันทนไม่ได้หากต้องอยู่ห่างจากเธอ 
I can’t bear to be apart from you.


我无法停止想念你。
Wǒ wúfǎ tíngzhǐ xiǎngniàn nǐ.
ฉันไม่สามารถหยุดนึกถึงเธอได้ 
I can’t stop thinking about you.


你就是我的唯一。
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī.
คุณคือคนเดียวและหนึ่งเดียวของฉัน  
You’re my one and only.


我需要你!
Wǒ xūyào nǐ!
ฉันต้องการคุณ 
I need you.


รูปภาพจาก pixabay.com


是你让我完整了。
Shì nǐ ràng wǒ wánzhěngle.
คุณทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ 
You make me whole.


对我来说,你跟别人不一样。
Duì wǒ lái shuō, nǐ gēn biérén bù yíyàng.
คุณพิเศษสำหรับฉัน  
You’re special to me.


我的眼里只有你。
Wǒ de yǎn lǐ zhǐyǒu nǐ.
ในสายตาของฉันมีแต่คุณ  
You’re all I see.


在我心中,你太重要了。
Zài wǒ xīnzhōng, nǐ tài zhòngyàole.
เธอมีความหมายต่อฉันมากๆ 
You mean so much to me.


我的生命因你而圆满。
Wǒ de shēngmìng yīn nǐ ér yuánmǎn.
ชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบเพราะคุณ 
My life is perfect by you.


我的世界因你而精彩。
Wǒ de shìjiè yīn nǐ ér jīngcǎi.
โลกของฉันวิเศษก็เพราะมีคุณ  
My world is wonderful because of you.


你圆满了我的生命。
Nǐ yuánmǎnle wǒ de shēngmìng.
เธอเติมเต็มชีวิตของฉัน 
You complete me.


我喜欢你的一切。
Wǒ xǐhuān nǐ de yíqiè.
ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ 
I’m all about you.


我满脑子都是你。
Wǒ mǎn nǎozi dōu shì nǐ.
ในหัวของฉันมีแต่คุณ 
My mind is full of you.


我对你是一见钟情。
Wǒ duì nǐ shì yíjiànzhōngqíng.
ฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็น 
I fall in love with you at first sight.


我对你有意思。
Wǒ duì nǐ yǒuyìsi.
ฉันสนใจเธอ / ฉันรู้สึกอะไรบางอย่างกับเธอ 
I feel something for you.


我准备好了和你一起迈出下一步。
Wǒ zhǔnbèi hǎole hé nǐ yìqǐ mài chū xià yíbù.
ฉันพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นกับเธอ 
I’m ready to take it to the next level.


我被你迷住了。
Wǒ bèi nǐ mí zhùle.
ฉันหลงใหลเธอนะ 
I’m drawn to you.


你就是我梦中的那个人。
Nǐ jiùshì wǒ mèng zhōng dì nàgè rén.
เธอคือผู้หญิง /ผู้ชายในอุดมคติของฉัน 
You’re my ideal woman/ man.


你就是我的天使。
Nǐ jiùshì wǒ de tiānshǐ.
เธอคือนางฟ้าของฉัน 
You’re my angle.


你是我的阳光。
Nǐ shì wǒ de yángguāng.
เธอคือแสงสว่าง(สุดที่รัก) ของฉัน  
You’re my sunshine.


你是我的另一半。
Nǐ shì wǒ de lìng yíbàn.
เธอคืออีกครึ่งหนึ่งของฉัน 
You’re my other half.


你就是我的一切。
Nǐ jiùshì wǒ de yíqiè.
เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน 
You’re my everything.


你太迷人了。
Nǐ tài mírénle.
คุณมีเสน่ห์เหลือเกิน 
You are so charming.


我们是多好的一对儿。
Wǒmen shì duō hǎo de yī duìr.
เราเข้ากันได้ดีนะ 
We’re a good match.


我亲爱的人。
Wǒ qīn ài de rén.
เธอคือสุดที่รักของฉัน 
You’re my darling.


你无法否认我们之间的感情。
Nǐ wúfǎ fǒurèn wǒmen zhī jiān de gǎnqíng.
เธอปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า ระหว่างเรามันมีอะไรที่มากกว่าความเป็นเพื่อน 
You can’t deny what’s between us.


因为你,我想成为更好的人。
Yīnwèi nǐ, wǒ xiǎng chéngwéi gèng hǎo de rén.
เธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ 
You make me want to be a better man.我一直把你放在心上。
Wǒ yìzhí bǎ nǐ fàng zàixīn shàng.
คุณอยู่ในใจของฉันตลอด  
You’re on my mind.


我真心爱你!
Wǒ zhēnxīn ài nǐ!
ฉันรักคุณอย่างแท้จริง  
I love you truly.


爱你一辈子。
Ài nǐ yíbèizi.
รักเธอชั่วชีวิต   
I’ll love you as long as I live.


我只在乎你!
Wǒ zhǐ zàihū nǐ!
ฉันแคร์แค่คุณนะ 
I only care about you!


我们在一起吧。
Wǒmen zài yíìqǐ ba
ฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกัน 
I’d like for us to get together.


你是我生命中的爱。
Nǐ shì wǒ shēngmìng zhòng de ài.
เธอคือความรักในชีวิตของฉัน 
You’re the love of my life.


你对我很重要。
Nǐ duì wǒ hěn zhòngyào.
เธอคือคนสำคัญสำหรับฉัน 
You are important to me.


我们注定要在一起。
Wǒmen zhùdìng yào zài yìqǐ.
เราถูกกำหนดมาให้อยู่ด้วยกัน  
We were meant to be together.


你是我的灵魂伴侣。
Nǐ shì wǒ de línghún bànlǚ.
เราคือเนื้อคู่กันนะ 
We’re soul mates.

💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节