ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การประทับใจ ซาบซึ้ง

รูปภาพจากpixabay.comความประทับใจ ;ความซาบซึ้งใจ ;ความรู้สึก(ต่อบุคคลอื่น)
印象
Yìnxiàng


ความประทับใจที่ลึกซึ้ง Impressive
印象深刻
Yìnxiàng shēnkè


เยี่ยมเลย Great!/ Wonderful
太棒了/太好了
Tài bàngle/ Tài hǎole


ยอดเยี่ยมจริงๆ ;มหัศจรรย์จริงๆ; ยิ่งใหญ่จริงๆ Fantastic!
了不起的
Liǎobùqǐ de


มันยอดเยี่ยมมากเลย It’s fantastic
太精彩了!
Tài jīngcǎile!


คุณช่างประทับใจฉันจริงๆ You really impressed me
你真的令我印象深刻。
Nǐ zhēn de lìng wǒ yìnxiàng shēnkè.


สวยจัง Beautiful!
好美
Hǎoměi


น่ารักจัง Lovely! / Gorgeous!
好可爱
Hǎo kě ài


สวยจริงๆ So lovely
真好看
Zhēn hǎokàn


สวยอะไรอย่างนี้ ;สวยจัง How beautiful
多么漂亮 / 多漂亮
Duōme piàoliang/ Duō piàoliang


ดีมากเลย How nice!
多么好 / 多么美妙
Duōme hǎo/ Duōme měimiào


สุดยอดไปเลย; เจ๋งไปเลย That’s cool!
太酷了!
Tài kùle!


น่าทึ่งจริงๆThat’s amazing!
 真是太棒了!
Zhēnshi tài bangle!


ฉันประทับใจจริงๆ It really touched me.
这真的让我感动。
Zhè zhēn de ràng wǒ gǎndòng.


สุดยอดไปเลย น่าทึ่งจริงๆ That’s really something.
真的很了不起。
Zhēn de hěn liǎobùqǐ.


ฉันทำได้แล้ว I did it!
我做到了。
Wǒ zuò dàole.


นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยๆ แต่ฉันก็ทำได้ It wasn't easy, but I did it
这并不容易,但是我做到了。
Zhè bìng bù róngyì, dànshì wǒ zuò dàole.


ฉันประสบความสำเร็จแล้ว I've achieved it at last! / I have done it at last!
我成功了!
Wǒ chénggōngle!


ในที่สุดฉันก็ประสบความสำเร็จ I finally succeeded.
我终于成功了。
Wǒ zhōngyú chénggōngle.


ฉันทำได้แล้ว ตอนนี้ฉันมีความสุขมาก I did it, I'm so happy now
我做到了,现在我很满足。
Wǒ zuò dàole, xiànzài wǒ hěn mǎnzú.
💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节