1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (140)ประโยคภาษาจีน (140)
🌸🌸🌸我打赌你会赢。
Wǒ dǎdǔ nǐ huì yíng.
ฉันเดิมพันว่าคุณจะต้องชนะ
打赌 Dǎdǔ วางเดิมพันกัน ;พนันกัน他一个小时后会回来。我敢打赌。
Tā yīgè xiǎoshí hòu huì huílái. Wǒ gǎn dǎdǔ.
ฉันกล้าเดิมพันเลยว่าเขาจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง我打赌输了,被罚了两杯酒。
Wǒ dǎdǔ shūle, bèi fále liǎng bēi jiǔ.
ฉันแพ้การพนันและถูกลงโทษต้องดื่มไวน์สองแก้ว
他从不动手打人。
Tā cóng bù dòngshǒu dǎ rén.
เขาไม่เคยลงมือกับใครเลย
打人 Dǎ rén ต่อยคน; ตีคน
我听说他因为打人被抓了。
Wǒ tīng shuō tā yīnwèi dǎ rén bèi zhuāle.
ฉันได้ยินมาว่าเขาถูกจับกุมเพราะต่อยคน下次你想要打人的时候,来找我。
Xià cì nǐ xiǎng yào dǎ rén de shíhòu, lái zhǎo wǒ.
ครั้งหน้าถ้าคุณต้องการตีใครสักคนมาหาฉันได้เลย
你为什么要在大街上打人?
Nǐ wèishénme yào zài dàjiē shàng dǎ rén?
ทำไมคุณต้องต่อยคนบนถนน


🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ