ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸但确实,这是从一开始就注定的。
Dàn què shí, zhè shì cóng yī kāi shǐ jiù zhù dìng de.
แต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นพรหมลิขิตตั้งแต่ต้นแล้ว
确实 
Quèshí 
อย่างแท้จริง; 
จริงๆ ;
เป็นจริง
注定 
Zhùdìng  
กำหนด(ล่วงหน้า); 
ลิขิต(ล่วงหน้า);  
พรหมลิขิต我们的相遇,就像是命运中早已注定的。
Wǒ men de xiāng yù, jiù xiàng shì mìng yùn zhōng zǎo yǐ zhù dìng de.
การเจอกันของเรานั้นเหมือนโชคชะตาที่ได้ลิขิตไว้แล้ว
相遇 
Xiāng yù 
เจอกัน; 
พบกัน 
命运 
Mìng yùn 
โชคชะตา; ดวง ;
พรหมลิขิต我们的爱是上天注定的。
Wǒ men de ài shì shàng tiān zhù dìng de.
ความรักของเราเป็นสิ่งที่ฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว请你相信,每个人都有自己注定的命运。
Qǐng nǐ xiāng xìn, měi gè rén dōu yǒu zì jǐ zhù dìng de mìng yùn.
ขอให้เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีโชคชะตาเป็นของตนเอง有些失去是注定的。
Yǒu xiē shī qù shì zhù dìng de.
การสูญเสียบางอย่างก็ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว🍒🍒🍒

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节