1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (142)ประโยคภาษาจีน (142)
🌴🌴🌴我认她的笔迹感到有些困难。
Wǒ rèn tā de bǐjī gǎndào yǒuxiē kùnnán.
ฉันอ่านลายมือของเขาได้ลำบากพอสมควร
笔迹 Bǐjī ลายมือ
这是谁的笔迹,你辨认得出来吗?
Zhè shì shéi de bǐjī, nǐ biànrèn dé chūlái ma?
นี่คือลายมือนี้ของใคร คุณมองออกไหม
辨认 Biànrèn วินิจฉัย ;มองออกและจำได้从笔迹上看不出他是男的还是女的。
Cóng bǐjī shàng kàn bù chū tā shì nán de háishì nǚ de.
จากลายมือไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง这是男性的笔迹。
Zhè shì nánxìng de bǐjī.
นี่คือลายมือของผู้ชาย我认得出他的笔迹。
Wǒ rèndé chū tā de bǐjī.
ฉันจำลายมือของเขาได้她的笔迹和我的几乎一模一样。
Tā de bǐjī hé wǒ de jīhū yīmúyīyàng.
ลายมือของเธอเกือบจะเหมือนกับของฉัน一定是他模仿了别人的笔迹。
Yīdìng shì tā mófǎngle biérén de bǐjī.
เขาเลียนแบบลายมือของผู้อื่นแน่ๆ🍅🍅🍅🍅🍅


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ