1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (143)
ประโยคภาษาจีน (143)
🌺🌺🌺


在发音方面,有些困难。
Zài fāyīn fāngmiàn, yǒuxiē kùnnán.
รู้สึกลำบากบ้างในการออกเสียง
一个使人为难的问题。
Yīgè shǐ rén wéinán de wèntí.
ปัญหาที่ทำให้ลำบากใจ这个人很自负。
Zhège rén hěn zìfù.
คนนี้ลำพองมาก
自负 Zìfù  ถือดี ;ลำพอง ;ผยอง; โอหัง; อวดดี我认为他肤浅、自负、不可靠。
Wǒ rènwéi tā fūqiǎn, zìfù, bù kěkào.
ฉันคิดว่าเขาเป็นมีความรู้ตื้นเขิน อวดดีและไม่น่าเชื่อถือ
肤浅 Fūqiǎn (ความรู้หรือความเข้าใจ)ตื้นๆ ;ตื้นเขิน
他对于自己的能力很自负。
Tā duìyú zìjǐ de nénglì hěn zìfù.
เขาลำพองในความสามารถของเขามาก
他总是吹牛。他太自负了!
Tā zǒng shì chuīniú. Tā tài zìfùle!
เขาคุยโม้อยู่เสมอ เขาอวดดีเกินไป🌼🌼🌼🌼🌼


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ