2 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (146)ประโยคภาษาจีน (146)
🌸🌸🌸但确实,这是从一开始就注定的。
Dàn quèshí, zhè shì cóng yī kāishǐ jiù zhùdìng de.
แต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นพรหมลิขิตตั้งแต่ต้นแล้ว
确实 Quèshí อย่างแท้จริง; จริงๆ ;เป็นจริง
注定 Zhùdìng  กำหนด(ล่วงหน้า); ลิขิต(ล่วงหน้า);  พรหมลิขิต我们的相遇,就像是命运中早已注定的。
Wǒmen de xiāngyù, jiù xiàng shì mìngyùn zhōng zǎoyǐ zhùdìng de.
การเจอกันของเรานั้นเหมือนโชคชะตาที่ได้ลิขิตไว้แล้ว
相遇 Xiāngyù เจอกัน; พบกัน 
命运 Mìngyùn โชคชะตา; ดวง ;พรหมลิขิต我们的爱是上天注定的。
Wǒmen de ài shì shàngtiān zhùdìng de.
ความรักของเราเป็นสิ่งที่ฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว请你相信,每个人都有自己注定的命运。
Qǐng nǐ xiāngxìn, měi gèrén dōu yǒu zìjǐ zhùdìng de mìngyùn.
ขอให้เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีโชคชะตาเป็นของตนเอง有些失去是注定的。
Yǒuxiē shīqù shì zhùdìng de.
การสูญเสียบางอย่างก็ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ