1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


这方法证明是非常有效的。

Zhè fāng fǎ zhèng míng shì fēi cháng yǒu xiào de.

วิธีนี้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลเป็นอย่างมาก你拿什么证明你自己?

Nǐ ná shén me zhèng míng nǐ zì jǐ?  

คุณเอาอะไรมาพิสูจน์ตัวเอง他的钱财略有短缺。

Tā de qián cái lüè yǒu duǎnq uē.

การเงินของเขาขลุกขลักอยู่บ้าง他的手被猫抓破了一块皮。

Tā de shǒu bèi māo zhuā pò le yī kuài pí.

มือของเขาถูกแมวข่วนจนหนังถลอก他是第一次当众讲话,有些害羞。

Tā shì dì yī cì dāng zhòng jiǎng huà, yǒu xiē hài xiū.

เขาพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ดังนั้น จึงรู้สึกเขินอายอยู่บ้าง

 


🌳🌳🌳🌳
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...