ประโยคภาษาจีน

 


คุณนี่มันเยอะ

你很机车。

Nǐ hěn jī chē.โง่(น้ำเข้าสมองเลยทำให้โง่)

脑子进水。

Nǎo zi jìn shuǐ.หัวขี้เลื่อย(เลี้ยงปลาในหัว)

脑子养鱼。

Nǎo zi yǎng yú.ฉันดุนะ คุณไหวเหรอ (ฉันไม่ใช่คนกินมัง)

我可不是吃素的。

Wǒ kě bú shì chī sù de.

*คำแสลง


คุณนึกว่าฉันเป็นแม่พระเหรอ( คุณนึกว่าฉันเป็นคนกินมังเหรอ)

你以为我是吃素的?

Nǐ yǐ wéi wǒ shì chī sù de?

 *คำแสลง


ใครจะไปรู้ว่าพวกคุณจัดฉากกันหรือเปล่า

这知道是不是你们整的呀?

Zhè zhī dào shì bú shì nǐ men zhěng de ya?คุณคงไม่รู้หรอกว่าตอนเด็กๆฉันอ้วนแค่ไหน

你不知道我小时有多胖。

Nǐ bù zhī dào wǒ xiǎo shí yǒu duō pàng.อย่าใจร้อน ดูสถานการณ์ก่อนค่อยว่ากัน

别急,先看看形势再说。

Bié jí, xiān kàn kan xíng shì zài shuō.พวกเราต้องสู้กันด้วยสมองอย่าใช้กำลัง

咱们文斗不要武斗。

Zán men wén dòu bú yào wǔ dòu.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

老天保佑。

Lǎo tiān bǎo yòu.

 

🌳🌳🌳🌳🌳
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节