1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


你怎么闹到这样的地步?

Nǐ zěn me nào dào zhè yàng de dì bù?

ทำไมคุณถึงได้ก่อความวุ่นวายถึงขั้นนี้หละ这孩子真调皮,你替我好好地整治他一下。

Zhè hái zi zhēn tiáo pí, nǐ tì wǒ hǎo hǎo de zhěng zhì tā yī xià.

เด็กคนนี้เกเรจริงๆ คุณช่วยฉันปราบเขาหน่อย

整治 

Zhěng zhì 

เล่นงาน  

ตี 

สั่งสอน 

ปราบ 

ลงโทษ他们也许需要我们的帮助。

Tā men yě xǔ xū yào wǒ men de bāng zhù.

พวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา我们这里在缺人。

Wǒ men zhè lǐ zài quē rén.

ที่นี่กำลังขาดคน什么也搜不着。

Shén me yě sōu bù zháo.

ไม่พบอะไรเลย  ค้นอะไรไม่เจอสักอย่าง🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...