1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


他带来了一些朋友。

Tā dài lái le yī xiē péng yǒu.

เขาพาเพื่อนบางคนมาแล้ว



他们爬上山去了。

Tā men pá shàng shān qù le.

พวกเขาไปปีนเขาแล้ว



她递过一瓶汽水来。

Tā dì guò yī píng qì shuǐ lái.

เธอส่งน้ำอัดลมมาขวดหนึ่ง



听了他的话,大家都笑起来了。

Tīng le tā de huà, dà jiā dōu xiào qǐ lái le.

หลังจากได้ยินเขาพูดแล้ว ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมากันหมดเลย



我们谈下去吧。

Wǒ men tán xià qù ba.

เราคุยกันต่อไปเถอะ



🌱🌱🌱🌱🌱




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...