บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คำปลอบใจ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง คำปลอบใจ ห่วงใย

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com ปลอบใจ(คนอื่น)   Console. 安慰    Ān wèi เป็นห่วง ; เป็นกังวล   Be concerned about. 关心   Guān xīn   คุณโอเคมั้ย ? ; คุณสบายดีไหม ?  Are you okay? 你没事吧? Nǐ méi shì ba? คุณโอเคมั้ย ?; คุณสบายดีไหม ?  Are you guys OK? 你还好吧? Nǐ hái hǎo ba? * 还好 Hái hǎo  ยังดีอยู่ ; ไม่เลว  Not bad; Ok คุณโอเคมั้ย ?; เป็นอะไรหรือเปล่า ?   Are you all right? 你没事吧 ? Nǐ méi shì ba ? คุณไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหม ?  You sure you're alright? 你真的没事吧? Nǐ zhēn de méi shì ba? ทุกอย่างโอเคไหม ?   Is everything all right?   一切都好吗? Y í qiè dōu hǎo ma? ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป  Pull yourself together.; Bestir oneself; Brace up 振作起来。 Zhèn zuò qǐ lái.  * 振作   Zhèn zuò   เร้าใจ ; ปลุกใจให้ฮึกเหิม   Display; Vigour ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป   พวกเราจะต้องมีวิธีแน่ๆ  Take heart- we'll find a way out. 振作起来,我们会有办法的。 Zhèn zuò qǐ lái, wǒ men huì yǒu bàn fǎ de. อย่าท้อแท้   Keep your chin up .